Lyssna

Rutiner för skolor vid avhopp eller risk för avhopp från gymnasiet

För att vi ska kunna följa upp våra elever på bästa sätt gäller följande rutiner:

  1. Om en elev har omfattande frånvaro, sjukskrivning eller liknande som påverkar utbildningens slutförande skall detta rapporteras till hemkommunen.
  2. Om en elev byter utbildning, gör avbrott eller skrivs ut ska detta meddelas hemkommunen.
  3. Om en elev gör ändringar i eller reducerar studieplanen som riskerar att påverka chansen till examen ska hemkommunen meddelas och åtgärdsprogram bifogas.
  4. Om en elev befaras att inte uppnå examen ska hemkomunen meddelas snarast, dock senast hösttermninen i årskurs 3.
  5. Om en elev befaras att inte kunna fullfölja sina studier inom tre år ska hemkommunen meddelas, dock senast höstterminen i årskurs 3.
  6. De elever som får studiebevis ska meddelas till hemkommunen snarast efter läsårets slut.

Konsekvens av att ovanstående inte följs kan bli att vi bestrider faktura från huvudmannen.

Meddela avbrott i studierna, för huvudman

Blankett för att meddela elevs avbrott i studierna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!