Lyssna

Busskort för gymnasieelever

Villkoren för att du ska får busskort är att du ska vara heltidsstuderande, ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och ha minst 6 kilometer mellan hemmet och skolan.

Elev som fyllt 20 år eller fyller 20 år på höstterminen innevarande läsår är inte berättigad till busskort.

Busskort får inte ansökas om eleven ansöker om eller har beviljats inackorderingstillägg.

Hur ansöker jag om busskort?

För elever i årskurs 1 delas busskort ut till berättigade elever på respektive skola. Du behöver inte ansöka om ett busskort i årskurs 1, det sker automatiskt.

Busskort till årskurs 2 och årskurs 3

Du behöver lämna in en ansökan om busskort för årskurs 2 och årskurs 3.
Detta gör du på din gymnasieskola i april eller maj.

Elever som läser på Natur­bruks­skolorna Sötåsen eller Uddetorp

Elever som läser på Naturbruksskolan Sötåsen, Naturbruksskolan Uddetorp eller Axevalla Hästcentrum ska gå in på Götene kommuns E-tjänster och söka busskort under Skolskjuts - ansökan.

E-post: resor@gotene.se
Telefon: 0511-38 68 02

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!