Lyssna

Resebidrag

Du som är folkbokförd i Götene kommun kan ansöka om resebidrag om du ska studera på en gymnasial utbildning och har minst sex kilometers resväg från folkbokföringsadress till närmaste hållplats.

Vem har rätt till resebidrag?

För att få resebidrag måste du uppfylla följande grundvillkor:

  • Du ska gå en utbildning vid en gymnasieskola.
  • Att du pendlar dagligen.
  • Din dagliga färdväg mellan din folkbokföringsadress och närmaste hållplats ska vara minst sex kilometer.
  • Du får inte ha inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön.

Resebidraget är på fyra månadsbelopp för hel hösttermin och fem månadsbelopp för hel vårtermin.

Så här ansöker du

Var noga med att fylla i dina uppgifter – ansökan måste vara fullständigt ifylld för att vi ska kunna behandla den.

Om du ansöker med blankett skickar eller lämnar du din ansökan till:
Götene kommun, Torggatan 4, 533 80 Götene.

Upplysningar till avsnitten i ansökan

  • Personuppgifter: Fyll i alla uppgifter. Kontrollera att du lämnar rätt adress, det vill säga din folkbokföringsadress.
  • Utbildning: Använd de namn på skolan och utbildningen som står på antagningsbeskedet.
  • Resebidrag: Du måste ange vem som är bidragsmottagare och om du är myndig ska du själv stå som bidragsmottagare. Om du inte är myndig skickar vi bidraget till vårdnadshavaren som du anger.
  • Skriv under ansökan: Om du är myndig ska du själv underteckna ansökan. Om du är omyndig ska ansökan även undertecknas av din vårdnadshavare.

Om du har flyttat, avbrutit eller inte påbörjat dina studier

Om du flyttar, avbryter eller inte påbörjar dina studier uppfyller du inte längre villkoren för att få resebidrag. Du måste då lämna tillbaka det resebidraget som du har fått, för den tid som återstår.

Överklaga beslut

Elev som fått avslag på sin ansökan om resebidrag kan överklaga beslutet. Beslutet ska överklagas skriftligt till Förvaltningsrätten i Jönköping men ska skickas eller lämnas till Barn- och utbildningsnämnden i Götene kommun.

Överklagan ska innehålla redogörelse för vilket beslut man vill ändra och hur man vill att beslutet ska ändras. Inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet måste vi ha din överklagan.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!