Lyssna

Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i åldern 16-20 år som inte går i eller inte har slutfört gymnasiet med examensbevis. Detta kallas det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Götene kommun ansvarar för att följa upp de ungdomar som är folkbokförda i kommunen.

Vi kan hjälpa dig med motivationen till att återuppta studier eller stöd i att närma dig arbetsmarknaden. Aktivitetsansvarigs uppgift är att stötta dig så att du kommer vidare i livet, till ett eget arbete och egen försörjning.

Kontakta Götenes aktivitetsansvarige om du önskar stöd eller rådgivning kring studier eller annan sysselsättning.

Vid det första mötet träffar du Aktivitetsansvarig och gör en kartläggning över din situation. Vi diskuterar vad du har för tankar och drömmar om din framtid. Det är frivilligt att ta del av aktivitetsansvarets hjälp.

Hör gärna av dig om du önskar stöd eller har frågor.

Kontaktuppgifter

Sofia Jonsson
Telefon: 0511-38 60 54
E-post: KAA@gotene.se

Vilka ungdomar gäller aktivitets­ansvaret för?

Aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informationsansvar) gäller för ungdomar 16-20 år som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program om han eller hon har fått ett examensbevis. Elever som inte har fått examensbevis utan endast ett studiebevis ingår alltså i kommunens ansvar. Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd.

Rutiner för skolor vid avhopp eller risk för avhopp från gymnasiet

För att vi ska kunna följa upp våra elever på bästa sätt gäller följande rutiner:

  1. Om en elev har omfattande frånvaro, sjukskrivning eller liknande som påverkar utbildningens slutförande skall detta rapporteras till hemkommunen.
  2. Om en elev byter utbildning, gör avbrott eller skrivs ut ska detta meddelas hemkommunen.
  3. Om en elev gör ändringar i eller reducerar studieplanen som riskerar att påverka chansen till examen ska hemkommunen meddelas och åtgärdsprogram bifogas.
  4. Om en elev befaras att inte uppnå examen ska hemkomunen meddelas snarast, dock senast hösttermninen i årskurs 3.
  5. Om en elev befaras att inte kunna fullfölja sina studier inom tre år ska hemkommunen meddelas, dock senast höstterminen i årskurs 3.
  6. De elever som får studiebevis ska meddelas till hemkommunen snarast efter läsårets slut.

Konsekvens av att ovanstående inte följs kan bli att vi bestrider faktura från huvudmannen.

Meddela avbrott i studierna, för huvudman

Blankett för att meddela elevs avbrott i studierna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!