Lyssna

Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i åldern 16-20 år som inte går i eller inte har slutfört gymnasiet med examensbevis. Detta kallas det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Götene kommun ansvarar för att följa upp de ungdomar som är folkbokförda i kommunen.

Vi kan hjälpa dig med motivationen till att återuppta studier eller stöd i att närma dig arbetsmarknaden. Aktivitetsansvarigs uppgift är att stötta dig så att du kommer vidare i livet, till ett eget arbete och egen försörjning.

Kontakta Götenes aktivitetsansvarige om du önskar stöd eller rådgivning kring studier eller annan sysselsättning.

Vid det första mötet träffar du Aktivitetsansvarig och gör en kartläggning över din situation. Vi diskuterar vad du har för tankar och drömmar om din framtid. Det är frivilligt att ta del av aktivitetsansvarets hjälp.

Hör gärna av dig om du önskar stöd eller har frågor.

Kontaktuppgifter

Sofia Jonsson
Telefon: 0511-38 60 54
E-post: KAA@gotene.se

Vilka ungdomar gäller aktivitets­ansvaret för?

Aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informationsansvar) gäller för ungdomar 16-20 år som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program om han eller hon har fått ett examensbevis. Elever som inte har fått examensbevis utan endast ett studiebevis ingår alltså i kommunens ansvar. Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!