Lyssna

Stöd till kulturarrangemang

Kultur och fritid samarbetar gärna kring olika kulturarrangemang, och har flera sätt för att stötta arrangörer.

Bild på publiken vid konsert med Sommarmusik på FalkängenFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Affischeringshjälp för föreningar

Varje måndag körs en affischeringsrunda i kommunen. Om föreningen har arrangemang som är öppna för alla kan ni lämna 30 exemplar av affischen till Medborgarkontoret. Lämnas senast torsdag för uppsättning måndagen därpå.

Annonsering

Då kultur och fritid är medarrangör sätts en annons in i Götene Tidning i kommunrutan.

Arrangörsstöd

Det finns möjlighet att ansöka arrangörsstöd för kultur- eller konstevenemang. Arrangörsstödet söks via webformuläret längst ner på sidan.

Vem kan söka:

Ideella föreningar och organisationer med säte och verksamhet i Götene kommun.

Vad kan man söka för:

Offentliga kulturevenemang som genomförs i Götene kommun. Ett kulturevenemang kan till exempel vara scenframträdande, utställningar eller föredrag. Evenemanget ska vara offentligt, alltså öppet för vem som helst. Evenemanget ska genomföras i Götene kommun.

Hur mycket kan man söka:

Högst 5000 kronor.

Det här gäller för arrangörsstödet:

  • Ansökan ska lämnas in minst en månad innan arrangemanget, retroaktiva stöd beviljas inte.
  • Arrangörsstödet är tänkt att täcka del av arrangemangets kostnader, stödet får inte överstiga beräknade kostnader.
  • Bidraget betalas ut i förskott till föreningen när ansökan är beviljad
  • Arrangemanget ska marknadsföras och kommuniceras så att det tydligt framgår att man har stöd från Götene kommun.
  • Föreningar kan söka en gång per halvår.
  • Ansökningar tas emot löpande under året. Besked om beviljande av arrangörsstöd lämnas senast en månad efter inkommen ansökan, under förutsättningen att ansökan är komplett.
  • Arrangörsstöd betalas ut under året till dess att avsatta medel är slut.
  • Kostnader för lokaler gäller endast då lokaler hyrs, inte för egna lokaler. Stöd beviljas inte för fasta inventarier, underhåll eller reparationer.
  • Senast två månader efter genomförandet lämnas en kort rapport om arrangemanget där kostnader och eventuella intäkter redovisas. Alla kostnader ska kunna styrkas via faktura eller kvitto.

Ansökan om arrangörsstöd för kulturarrangemang


Kontaktperson för arrangemanget
Kontaktperson för arrangemanget
Kontakt

Emelie Karlsson Landén, kultursamordnare
E-post: emelie.karlssonlanden@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 50

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!