Stöd till kulturarrangemang

Kultur och fritid samarbetar gärna kring olika kulturarrangemang, och har flera sätt för att stötta arrangörer.

Bild på publiken vid konsert med Sommarmusik på Falkängen

Klicka på bilden för att förstora.

Affischeringshjälp för föreningar

Varje måndag körs en affischeringsrunda i kommunen. Om föreningen har arrangemang som är öppna för alla kan ni lämna 30 exemplar av affischen till Medborgarkontoret. Lämnas senast torsdag för uppsättning måndagen därpå.

Annonsering

Då kultur och fritid är medarrangör sätts en annons in i Götene Tidning i kommunrutan.

Kulturprogrammet

Tre gånger per år ges Götene kommuns kulturprogram ut. Det innehåller framförallt kulturarrangemang där kultur och fritid är arrangör eller medarrangör. Även om kommunen inte är medarrangör finns det möjlighet att vara med i programmet om det är ett kulturarrangemang av större intresse.

Arrangörsstöd

Det finns möjlighet att ansöka om ett mindre bidrag för kultur- eller konstarrangemang.

Vem kan söka:

Ideella föreningar och organisationer med säte och verksamhet i Götene kommun.

Vad kan man söka för:

Offentliga kulturevenemang som genomförs i Götene kommun. Ett kulturarrangemang kan till exempel vara scenframträdande, utställningar eller föredrag. Evenemanget ska vara offentligt, alltså öppet för vem som helst. Evenemanget ska genomföras i Götene kommun.

Hur mycket kan man söka:

Högst 5000 kronor.

Villkor

 • Ansökan ska lämnas in minst en månad innan arrangemanget, retroaktiva stöd beviljas inte.
 • Arrangörsstödet är tänkt att täcka del av arrangemangets kostnader, stödet får inte överstiga beräknade kostnader.
 • Bidraget betalas ut i förskott till föreningen när ansökan är beviljad
 • Kostnader för lokaler gäller endast då lokaler hyrs, inte för egna lokaler.
 • Om arrangemanget ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits kan det innebära att del eller hela bidraget kan komma att återkrävas.
 • Arrangemanget ska marknadsföras och kommuniceras på ett sådant sätt att det tydligt framgår att man har stöd från Götene kommun.
 • Föreningar kan söka en gång per halvår. Föreningar kan ansöka om arrangörsstöd två gånger per år och då oberoende tidsperiod.
 • Arrangörsstöd betalas ut under året till dess att avsatta medel är slut. Inkommer fler ansökningar än vad medlen räcker till ska hänsyn endast tas till i vilken turordning ansökningarna inkom till kommunen.
 • Bidrag kan sökas av ideella kulturföreningar som uppfyller de allmänna kraven för bidrag.
 • Stöd beviljas inte för fasta inventarier, underhåll eller reparationer

Ansökan

 • Ansökningar tas emot löpande under året. Besked om beviljande av arrangörsstöd lämnas senast en månad efter inkommen ansökan, under förutsättningen att ansökan är komplett.
 • Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av arrangemanget samt en ekonomisk kalkyl över de tänkta kostnaderna och intäkterna.
  De egna insatserna ska framgå i ansökan
 • I ansökan ska framgå vilka andra bidrag som söks för arrangemanget.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Så här söker du:

Ansökan görs på ansökningsblankett (öppnas i nytt fönster)Word (word, 243 kB) som skickas till Kulturen Götene kommun, 533 80 Götene, eller mailas till kultursamordnaren ann-sofie.andersson@gotene.se.

Redovisning

Senast två månader efter genomförandet lämnas en kort rapport om arrangemanget där kostnader och eventuella intäkter redovisas. Alla kostnader ska kunna styrkas via faktura eller kvitto.

Kontakt

Kultursamordnare Ann-Sofie Andersson
E-post: ann-sofie.andersson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 50

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!