Lyssna

Sponsringsstöd till evenemang

Alla föreningar i Götene kommun kan söka ekonomiskt stöd till evenemang.

Blommande fält med Kinnekulle i bakgrundenFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

När Götene kommun sponsrar evenemang är det en del av kommunens marknadskommunikation och genom att maximera nyttan av de satsade medlen kan evenemangen bidra till att nå övergripande mål inom besöksnäring, tillväxt och inflyttning.

Ansökan om sponsring ska göras enligt framtagen mall.

Blankett för ansökan om sponsringsstöd till evenemang Word, 451 kB, öppnas i nytt fönster.

De externa evenemang som kommunen sponsrar bör uppfylla någon, eller flera, av nedanstående kriterier:

 • Stärka varumärket Götene med Kinnekulle ur ett besöksnäringsperspektiv.
  • Stärker destinationsbolagets profilområden: Vänern, Njutbart och Aktivt, Historia, Design & Hantverk
 • Vara förlagt utanför högsäsong - Skapa tillresande besök och deltagare när de kompletterande behoven är som störst, från september till maj
 • Ha positiv påverkan på den lokala ekonomin - Skapar övernattningar, restaurangbesök, handel, arbetstillfällen eller liknande.
 • Skapa medial uppmärksamhet och positiv PR för kommunen - Regionalt, nationellt eller internationellt intresse
 • Vara en unik möjlighet - Större idrottstävlingar, TV-händelser och liknande.

Prioritering

Götene kommun kommer att prioritera evenemang som har potential att, med stöttning i uppstartenen, bli hållbara (ekonomi, miljö samt socialt) och årligen återkommande. (Från detta kan bortses vid särskilda händelser såsom till exempel större idrottstävlingar eller TV-händelser).

Samtliga typer av evenemang, dvs kommersiellt, ideellt, ny eller etablerad arrangör bör vara underställt ovanstående kriterier.

Motkrav

För att säkerhetsställa kvaliteten och se till att evenemangen uppfyller ovanstående kriterier föreslås att motkrav på arrangören ställs i form av:

 1. Arrangören ska ta kontakt med Destination Läckö-Kinnekulle för samordningseffekter kring marknadsföring och kontaktskapande relationer mellan branscher.
 2. Kommunens namn och varumärke lyfts fram i marknadsföringen (Logotyp, Banderoller)
 3. Att använda sig av den lokala näringen i största möjliga mån
 4. Arrangören åtar sig att upprätta en ”Info Point” med Turism- och kommuninformation på plats.
  1. Här finns ett färdigt kit med Besökskarta, Turistmagasin, Roll-up, Flaggor och liknande att hämta på Medborgarkontoret i Götene. Arrangörerna ansvarar för att hämta och lämna tillbaka materialet. Kommunen erbjuds att representeras på plats under evenemanget. På vilket sätt kan diskuteras med arrangören.
 5. Arrangören uppmanas att ta fram en hållbarhetsstrategi och erbjuds stöd att miljömärka evenemanget.
 6. Krav på uppföljning och redovisning av de uppgifter som lämnats i ansökan:
  1. Ekonomisk redovisning
  2. Marknadsföringsåtgärder
  3. Antal besökare och deltagare
  4. Antal övernattande besökare och deltagare
  5. Hur har evenemanget bidragit till att stärka kommunens varumärke
  6. Vilken medial uppmärksamhet har evenemanget fått
  7. Vilka lokala samarbetspartner har evenemanget haft

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!