Lyssna

Låneregler

Följande låneregler och avgifter gäller för biblioteken i västra Skaraborg - Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.

Biblioteket ger dig tillgång till en hel värld av läsupplevelser och information.

Lån

Det är gratis att låna böcker och annan media samt att använda bibliotekens datorer. Det du lånar kan du lämna tillbaka på alla våra bibliotek.

För att låna film och tv-spel måste man ha fyllt 16 år.

Bibliotekskort

För att låna på biblioteken behöver du ett bibliotekskort och en pinkod. Alla över 18 år måste legitimera sig för att få ett kort. Är du under 18 år krävs vårdnadshavares underskrift på en låneförbindelse. Första bibliotekskortet är gratis. Ersättningskort kostar 10 kronor.

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Om du förlorar ditt kort är det viktigt att spärra kortet. Detta gör du genom att kontakta biblioteket.

Du ansvarar för allt som lånas på ditt kort. Vårdnadshavare ansvarar för barnets bibliotekskort och lånen som görs på detta.

Anmäl ändrad adress, epost eller telefonnummer till biblioteket.

Pinkod (personlig kod)

Till bibliotekskortet väljer du en pinkod. Pinkoden behövs för att kunna använda självbetjäning i bibliotekslokalen och på internet.

Du använder också pinkoden när du loggar in på ditt bibliotekskort för att se och förnya dina lån, reservera böcker, låna e-böcker med mera. Du kan själv ändra pinkoden under Mina uppgifter när du är inloggad. Kontakta ditt bibliotek om du glömt din pinkod. Du måste kunna legitimera dig.

Lånetid

Lånetiden är 4 veckor för de flesta medier.
Ditt lånekvitto ger besked om lånetiden.

Om du lämnar tillbaka för sent får du betala en övertidsavgift.

Om det inte är kö på det du lånat kan du låna om tre gånger.

Reservera

Det är gratis att reservera och du kan hämta på vilket du vill av våra bibliotek. När du fått ett aviseringsmeddelande via e-post, SMS eller brev är din reservation klar att hämta.

Fjärrlån

Om det du söker inte finns på våra bibliotek kan vi kostnadsfritt hjälpa dig att göra ett fjärrlån inom Sverige.

Övertidsvarning

Du har möjlighet att få en så kallad övertidsvarning på SMS eller e-post. Det innebär att du får ett meddelande om att lånetiden går ut om några dagar. Denna service är ett komplement till lånekvittot. Det är alltid ditt eget ansvar att följa bibliotekens regler och lämna tillbaka lånen i tid. Detta gäller även om du av någon anledning inte fått övertidsvarningen och dina lån blir försenade.

Försenat material och avgifter

Biblioteken skickar påminnelser till dig om du inte återlämnar dina lån. Om dina lån trots påminnelser inte återlämnas skickas en räkning på våra kostnader för att ersätta böckerna samt fakturaavgift.

Skadat eller borttappat material ersättes enligt utlånande biblioteks taxa.

Ditt bibliotekskort spärras om du har en obetald räkning eller om dina avgifter överstiger 100 kronor. Det går bra att delbetala avgifter. Obetalda räkningar följer kommunens regler för inkassoförfarande.

Om du har frågor om avgifter, påminnelser och räkningar, kontakta det bibliotek där du lånat.

Information om personuppgifter

När du skriver på ditt låntagaravtal för bibliotekskortet samtycker du till att dina personuppgifter hamnar i bibliotekens register.

Dina lån registreras i bibliotekens datasystem. Dessa uppgifter är konfidentiella, vilket innebär att ingen annan kan få reda på vad du lånat. Så snart lånet är återlämnat, och eventuella skulder är betalda, raderas uppgiften i datasystemet.

Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat på ditt bibliotekskort om du legitimerar dig.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!