Lyssna

Tillsyn vid serverings­tillstånd

Tillsyn är ett viktigt led i alkoholpolitiken och en väsentlig del av kommunens förebyggande arbete för att motverka de sociala skadeverkningar som alkoholkonsumtion kan ge upphov till.

Kommunen och polismyndigheten ansvarar för tillsynen. Kommunen har huvudansvaret för den fortlöpande tillsynen av verksamheter och är den myndighet som kan vidta sanktionsåtgärder. Tillsynen delas normalt sett in i yttre tillsyn, inre tillsyn och samordnad tillsyn. Därutöver tillkommer ett förebyggande tillsynsarbete: 

  • Yttre tillsyn: på serveringsstället.
  • Inre tillsyn: kontroll av personlig och ekonomisk lämplighet. Kontakt tas med skatte-, kronofogde-, polismyndighet, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänst. Gäller endast serveringstillstånd.
  • Samordnad tillsyn: samarbete med flera myndigheter som tillsammans gör tillsynsbesök.
  • Förebyggande tillsyn: Information och upplysningsarbete.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!