Lyssna

Tillstånd för handel med tobaksvaror

Handel med tobaksvaror får endast skötas av den som har tillstånd. Detta innebär att de som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter gäller från och med 1 juli 2019. I och med detta upphävdes både Tobakslag (1993:581) och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Via e-tjänsten nedan kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobak. Tillståndet kan avse detaljhandel (försäljningsställe), detaljhandel (internetförsäljning) eller partihandel. Verksamheten kan bedrivas under en tidsbegränsad period eller gälla tills vidare.

Ansökan hanteras av Lidköpings kommun.

Ansökan

Försäljningstillstånd tobak - ansökan/anmälan

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare - anmälan

Kontakt

Annica Bringsved
Telefon: 0510-77 12 97
E-post: annica.bringsved@lidkoping.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!