Tillstånd för handel med tobaksvaror

Handel med tobaksvaror får endast skötas av den som har tillstånd. Detta innebär att de som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter gäller från och med 1 juli 2019. I och med detta upphävs både Tobakslag (1993:581) och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

De som redan har anmält tobaksförsäljning får under en övergångsperiod fortsätta sin försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

Vi e-tjänsten nedan kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobak. Tillståndet kan avse detaljhandel (försäljningsställe), detaljhandel (internetförsäljning) eller partihandel. Verksamheten kan bedrivas under en tidsbegränsad period eller gälla tills vidare.

Ansökan hanteras av Lidköpings kommun.

Ansökan

Ansökan om tillstånd för handel med tobaksvaror (e-tjänst) (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor