Lyssna

Avgifter runt serverings­tillstånd

Kommunen har enligt Alkohollagen rätt att ta ut avgifter för prövningen av ansökan om serveringstillstånd samt tillsynen av den som har ett serveringstillstånd. Avgifterna ska täcka kommunens omkostnader.

När det gäller tillfälliga tillstånd för slutet sällskap tas dessa avgifter ut i samband med ansökan. I övrigt tas avgiften ut separat för återkommande och extra tillsyn. Kommunen ska ha kostnadstäckning för tillsynen.
 
Tillsynsavgiften för permanenta alkoholtillstånd delas upp i grundavgift och tillsynsavgift. Grundavgiften är baserad på serveringstiden.

Beräkning av tillsynsavgiften

Tillsynsavgiften är räknad på omsättningen av försäljning av starköl, vin och spritdrycker.

Vid uträkning av tillsynsavgift lägger man ihop grundavgiften och omsättningsavgiften till en total tillsynsavgift. Denna kostnad betalas en gång per år.
 
Vid ej inlämnad restaurangrapport kommer kommunen att placera tillsynsavgiften i närmast högre avgiftsklass mot senast inlämnade restaurangrapport. Serveringstillståndet kan också komma att ifrågasättas.
 
Vid tillfälligt tillstånd till allmänheten ska redovisningsblankett lämnas till den kommun som serveringstillståndet givits. Tillsynsavgiften beräknas på omsättningen.

Tillsynsavgiften debiteras en gång per år och försäljningsställe/serveringsställe.


Ansöknings- och tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd

Allmänheten, slutet sällskap eller cateringverksamhet i slutna sällskap


8 000 kr

Paustillstånd


5 000 kr

Ändringar i tillståndet stadigvarande (tex serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck)


3 500 kr

Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt (tex enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta)


600 kr

Provsmakning vid tillverkning


6 000 kr

Konkursförvaltare (max 3 mån)

3 000 kr

Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/ Bolagsändring

4 500 kr

Servering i gemensamt serveringsutrymme


4 000 kr


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!