Lyssna

Ansökan och handläggning vid serveringstillstånd

Här kan du läsa om hur du ansöker om serveringstillstånd samt handläggningsprocessen.

Ansökan om tillstånd inlämnas skriftligen till kommunen där serveringsstället är beläget. Du kan ansöka via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ett tillståndsärende kan inte avgöras förrän ansökningshandlingarna är kompletta och ansökningsavgiften är inbetald.

Följande handlingar ska bifogas ansökan

 • Ansökan
 • Köpeavtal
 • Hyresavtal/arrendeavtal
 • Registreringsbevis Bolagsverket
 • Bolagshandlingar
 • Bolagsavtal
 • Finansplan
 • F-skattebevis
 • Momsregistreringsbevis
 • Bevis om att företaget finns registrerat i arbetsgivarregistret
 • Lånehandlingar/Reverser
 • Kvitto på köpeskilling
 • Resultatbudget - första året
 • Likviditetsbudget - för åtta veckor
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Meny
 • Intyg livsmedelslokal
 • Planritning
 • Brandsäkerhetsintyg
 • Konkursfrihetsbevis
 • Kunskapsintyg i alkohollagen
 • Tillåten kassaapparat
 • Inbetald ansökningsavgift
 • Anmälan om serveringspersonal

När din ansökan ska lämnas in

Ansökningar om tillfällig servering till slutna sällskap ska lämnas till kommunen senast två veckor innan arrangemanget ska äga rum. Alla övriga ansökningar om serveringstillstånd ska lämnas senast tre månader innan sökanden önskar att tillståndet ska börja gälla.

Anmälan om serveringslokal vid cateringtillstånd ska lämnas senast en vecka innan serveringen ska äga rum. Detta gäller även provsmakning för tillståndsinnehavare med stadigvarande tillstånd.

Handläggning

Handläggningstiden varierar beroende på vilken typ av tillstånd ansökan gäller.

Vid en prövning av serveringstillstånd kan kommunen behöva inhämta yttranden från andra myndigheter. Exempel på remissinstanser är polismyndigheten, skatteverket, kronofogdemyndigheten, miljö-och byggnämnden samt räddningstjänsten.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!