Lyssna

Feriepraktik i Götene kommun 2022

Feriepraktik kan du söka som är född 2005 eller 2006 och är skriven i Götene kommun. Feriepraktik är ett arbete som sker i kommunens förvaltningar eller i en av föreningarna i kommunen. Tänk på att restriktioner och anpassningar kan tillkomma med kort varsel under ansökningsprocessen samt sommaren. Vi reserverar oss för snabba ändringar, åtgärder eller avbrott under Feriepraktiken 2022 då vi följer rekommendationerna gällande Covid -19. 

Händer som planterar en blomma i en rabatt.

Kommunen följer utvecklingen av coronapandemin

Kommunen följer utvecklingen av coronapandemin samt Arbetsmiljöverket och Sveriges kommuner och regioners restriktioner.

Här kan du läsa mer om Arbetsmiljöverkets information om smittrisker kopplade till corona ur arbetsmiljöperspektiv.

Ansökan är stängd för sommaren 2022. Välkommen igen 2023.

Exempel på arbetsuppgifter för Feriepraktik är i första hand i kommunens förvaltningar eller i en av föreningarna i kommunen. Exempel på arbetsområden är:

 • Idrottsföreningar: Arbete i kommunens olika föreningar.
 • Park/Vaktmästeri: Fastighetsskötsel och trädgårdsskötsel.
 • Park- Gata: Uppgifter blir ogräsrensning, parkunderhållning, skötsel av utemiljöer som lekplatser mm.
 • Motorklubben: På motorklubben får man hjälpa till med lite målning, röjning av förrådsrum, städning av klubblokalen. vill ha hjälp att scanna in tidskrifter.
 • Naturvård: Vill du förbättra naturen i Hällekis? Det kan du göra genom att i sommar hjälpa till att ta bort växten Jättebalsamin. Det är en växt som inte hör hemma i vår natur men som har brett ut sig i samhället. Du får tillsammans med andra först lära dig om växten, sen rensa bort växten i områden kring Hällekis. Du får också vara med och planera samt dokumentera arbetet. Arbetet bedrivs utomhus.
 • Arbetslag Götene: Arbete på området kring Västerby (Konstgräsvallen, Västerby IP, skateparken, utegymmet och elljusspåret). Arbetet innefattar städning, trädgårdsskötsel och underhåll av gräsytor.
 • Fornparken i Götene: Städa och rusta upp Fornbyn i Götene. Arbetet innefattar städning i hembygdsföreningens lokaler samt trädgårdsskötsel.
 • Socialt företag: Arbete på Nils-Tolsgårdens Kooperativ i Götene. Arbetet innefattar trädgårdsarbete och odling.
 • Kost/kök: Man är med och tillagar mat till kommunens verksamheter.
 • Aktivitetsledare: Du som sökare ska tycka att det är roligt att planera, leda grupper och aktiviteter för barn och ungdomar runt om i kommunen. Platserna kan vara Skateparken, Fornparken, Solbacken, badplatser och andra ställen i kommunen. Du kommer att vara mestadels ute. Jobbar två och två och handleds av fritidsledare.
 • Äldreomsorgen: Önskemål är att du som söker är intresserad av att arbeta inom vård/omsorg. Uppgifter kan komma att vara, dagliga promenader med brukare, hjälpa till vid frukost, middag med dukning, servering av mat, plocka bort disk, och torka av borden. Läsa tidningen för vårdtagarna, lättare aktiviteter som att spela Fia med Knuff, frågesport, korsordsläsning. Hjälpa till med att fylla på med material i avdelningarnas förråd.
 • Förskolan: Önskemål är att du som söker är intresserad av att arbeta med barn. På Förskolan kommer man få vara tillsammans med barnen, hjälpa dem vid t ex. måltider, påklädning, inne-och utelek.
 • Fritids: Delta i de aktiviteter som ordnas, hålla ordning på material, visa engagemang och positivitet. Verksamheten bedrivs både ute och inne.
 • Tvätteriet: Vår nya kommunala verksamhet för cirkulationskläder. Här får du vara med och hämta, lämna kläder. Trycka logga, etiketter. Verksamheten är belägen vid Brandstation i Götene.
 • Lokalvård: Arbetsuppgifter kan vara väldigt olika och se olika ut, till exempel att moppa golv och trappor, dammsuga, svabba golv, torka av ytor och städ av toaletter.
 • Övrigt: Olika verksamheter, arbetsplatser kan dyka upp med kort varsel.

Feriearbetet kommer att ske under 3 veckor där man arbetar 90 timmar totalt. Dessa tre veckor infaller i huvudsak under en period.

Period 1: Vecka 24-26

Period 2: Vecka 27-29

Period 3: Vecka 30-32

OBS! Andra perioder kan tillkomma på olika arbetsplatser.

Lönen är 65 kr/timmen.

Ansökan
Ansökningstiden är 1 mars till den 31 mars. Du får besked om plats så fort det går efter sista ansökningsdag. De som inte fått något erbjudande om feriearbete blir automatiskt reserver.

OBS! När du ansöker om plats kan du göra upp till 9 val i prioriterad ordning. Ju fler val du väljer, desto större är chansen att du får en plats.

När din ansökan är registrerad får du tillbaka ett svarsmail att ansökan är mottagen.

Kontakt kommer mestadels att ske via mail men viss info kan även komma via SMS (ha koll på mailen).

Kom ihåg att ta ut ett utdrag ur belastningsregistret. Skicka efter ett registerutdrag från Polisen

Information inför 2022

 • Arbetstiden är 6 timmar per dag.
 • Ersättningen är 65 kronor i timmen.

För mer information kontakta

Jasmin Julardzija, enhetschef arbetsmarknadsenheten
E-post: jasmin.julardzija@gotene.se

Relaterade sidor