Arbets­marknads­enheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten i Götene är en verksamhet, vars syfte är att motverka arbetslöshet inom kommunen. Vårt mål är att hjälpa människor som av olika anledningar är arbetslösa och i behov av extra stöd och vägledning för att nå arbetsmarknaden. Hit kommer du efter kontakt med handläggare på socialtjänsten, LSS, arbetsförmedlingen eller informationsansvarige i kommunen.

Vi erbjuder personlig coachning där vi kan hjälpa till med att skriva CV och personligt brev och upprätta en individuell planering för att nå arbetsmarknaden. Allt för att hjälpa deltagarna att hitta den röda tråden i sin kompetens och sitt kommande arbetsliv. 

Vi kan också ordna praktik inom näringslivet där vi står för försäkringen för praktikanten. Detta görs i samarbete med arbetsförmedlingen.

Vi erbjuder vidare gruppverksamhet av olika slag som syftar till att deltagaren på ett effektivt och roligt sätt hittar sin väg mot egenförsörjning.

Vi har också samordningsansvar för de ungdomar som feriearbetar på sommaren samt för sommarlovsentreprenörerna.

Arbetsmarknadsenheten utvecklas kontinuerligt och vi planerar fler och mer verksamheter för att våra deltagare ska kunna hitta sin egen väg ut mot arbetslivet. Information om de olika gruppverksamheterna och startdatum för dessa uppdateras regelbundet.

Du hittar oss på Järnvägsgatan 22 i Götene.

Arbetsmarknadsenheten

Jasmin Julardzija, Enhetschef
Telefon: 0511-38 68 31
E-post: jasmin.julardzija@gotene.se

Anneli Larsson
Telefon: 0511-38 60 11
E-post: anneli.larsson@gotene.se

Anna Thorn
Telefon: 0511-38 68 27
E-post: anna.thorn@gotene.se

Anki Dahlkvist
Telefon: 0511-38 68 29
E-post: anki.dahlkvist@gotene.se

Pauline Bernhard
Telefon: 0511-38 68 32
E-post: pauline.bernhard@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!