Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Näringslivsföreningen har fått Leader-stöd till hållbarhetsprojekt

Publicerad: 10 februari 2012
Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Näringslivsföreningen i Götene har fått Leader-stöd, 833 000 kronor, till att utveckla Götene som en attraktiv och miljömedveten handelsort. Projektet "Tänk hållbart i Götene" ska tydliggöra den lokala handelns betydelse i Götene och utveckla Götene kommun som en attraktiv och miljömedveten handelsort.
Hållbar handel är inte bara en aktuell trend utan på sikt en överlevnadsfråga. Den hållbara utvecklingen handlar inte bara om att minska påverkan på naturen och människors hälsa, utan också om att hushålla med de materiella resurserna och att skapa ett dynamiskt samhälle för alla. Här ska handlare med personal ha en gedigen kunskap om vad hållbar handel går ut på. Detta ska göras med kunden i fokus, med ökad servicegrad för kunden som mål.
 
Götene kommun ingår i det av Unesco godkända Biosfärområdet Vänerskärgården Kinnekulle, som sträcker sig från Kålland i Lidköping via Götene och Kinnekulle vidare upp mot Mariestad. Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. För Götene som en aktiv och pådrivande part i Biosfärområdet är det naturligt att tidigt styra in handelsbeteendet mot en framtid av hållbar handel.

Handlarna i Götene önskar aktivt arbeta med att skapa en hållbar medvetenhet med till exempel miljömärkningar, ekologiska produkter som kläder och skor, leksaker och livsmedel till gröna transportsätt som är mindre energikrävande. "Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Begreppet kom på den globala arenan i samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), kallad Brundtlandrapporten.

Handlarna i Götene önskar att klargöra för konsumenterna att man tar denna fråga på allvar.

Götenes geografiska placering mellan fyra handelsstäder, Lidköping, Skara, Mariestad och inte minst Skövde innebär hård konkurrens för den lokala handeln. Dessa städer "kommer sakta men säkert närmare". Enligt Handelns Utredningsinstitut, HUIs senaste mätning 2010, av Götenes handelsindex visar den att den totala handeln minskat från 56 till 54 %.

- Det är viktigt att Götenes handelsindex inte sjunker ännu mer. Därför är det angeläget att Näringslivsföreningen står bakom detta projekt, eftersom en aktiv och blomstrande handel i vårt närområde är viktig för hela kommunen, både företag och privatpersoner, säger Eva Maria Friberg, ordförande i Näringslivsföreningen i Götene.

 
För mer information:
Maria Nordström, projektledare för "Tänk hållbart i Götene"
Telefon: 070-890 75 10
E-post: maria.nordstrom@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!