Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Morgondagens skola, år 7-9 i Götene kommun

Publicerad: 26 augusti 2011
En projektgrupp i kommunen ska arbeta med hur den framtida skolverksamhet för elever i årkurs 7 till 9 ska utformas och organiseras. Politikerna har tagit initiativ till att starta projektet. Gruppen består av lärare, rektorer, sektorchef, ekonom och kommunutvecklare.
Ett projekt har initierats från politiskt håll om hur en framtida skolverksamhet för elever i årskurs 7 till 9 ska utformas och organiseras i Götene kommun. En grupp bestående av lärare, rektorer, sektorchef, ekonom och kommunutvecklare har tillsatts för att arbeta med projektet under kommande läsår. Projektgruppens uppgift är att utifrån i första hand ett pedagogiskt perspektiv skapa "morgondagens 7-9 skola i Götene kommun"; en verksamhet i tiden som håller hög kvalitet.
 
Eftersom elevantalet sjunker och de nationella kraven blivit starkare när det gäller exempelvis behöriga lärare, har gruppen fått i uppgift att arbeta utifrån idén om en enda framtida 7-9-skola. Statistik över antalet barn i Götene kommun visar att det sammanlagda elevantalet för årskurs 7-9 kommer att variera mellan 408 till 446 elever under läsåren 2013/14 till och med 2021/22. Fler elever på en och samma enhet ger en större flexibilitet när det gäller klasstorlekar och elevgrupper än vad man kan åstadkomma på en mindre enhet.

Eftersom Fornängsskolan är den största skolan, är det där verksamheten planeras finnas framöver. I dagsläget ser vi att all verksamhet för elever i årskurs 7-9 i Götene kommun ska bedrivas på Fornängsskolan från och med höstterminen 2013. Beroende på om och i vilken omfattning det behöver göras ombyggnationer av Fornängsskolan kan denna tidsplan komma att ändras.

Kommunstyrelsens förberedande utskott är styrgrupp för projektet. Olika referensgrupper bestående av föräldrar, elever och lärare kommer att finnas med i arbetet. Ett informationsbrev har skickats ut till alla vårdnadshavare med barn i årskurs 5-8.

De lokaler i Västerbyskolan där nuvarande 7-9-verksamhet bedrivits, kommer framöver användas till annan verksamhet.

Kontaktperson
Susanna Ward Jonsson
Kommunutvecklare med inriktning pedagogisk verksamhet
Telefon: 0511-38 62 62
E-post: susanna.wardjonsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!