Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommunsstyrelsen godkände förslag gällande Äventyrslandet

Publicerad: 31 augusti 2010
Presskonferens 31 augusti 2010

Presskonferens 31 augusti 2010

Kommunstyrelsen har idag, den 31 augusti, beslutat underteckna ett Letter of Intent rörande Äventyrslandet Kinnekulle.

Letter of intent


Avtalsparter:
  • Götene Kommun ("GK") i egenskap av ägare till Medeltidens Värld.
  • Äventyrslandet Kinnekulle AB (f.d Exatron Invest AB)

1. Ett arrendeavtal upprättas gällande 2011-2020 senast 2010-12-31 som innebär att Äventyrslandet Kinnekulle AB arrenderar hela anläggningen utifrån de premisser som skrivs in avtalet.   

2. Detta avtal är ett övergripande avtal. Varje fråga, som kräver särskild reglering, skall regleras i för ändamålet anpassade, särskilda, avtal.

3. Parterna i detta Letter of Intent är medvetna om vikten av att uppfylla detta avtals intentioner i positiv och kreativ anda som en förutsättning för ett framtida givande och utvecklande samarbete.
 
Verksamheten under hösten 2010 drivs fram till 31 december 2010 i Medeltidens Världs AB:s regi. Bolagets styrelse har att ta beslut om vad kommunstyrelsen beslut får för konsekvenser för den nuvarande personalen. Bolagets styrelse har ansvaret för ekonomin fram till 31 december 2010.
 
Kommunens fortsatta arbete med att ta fram arrendeavtalet kommer att ske via ett brett demokratiskt arbete där samtliga partier som sitter i kommunstyrelsen deltar. Avtalsförslaget ska vara framtaget i november 2010. Beslut tas på kommunfullmäktigemötet den 13 december 2010.
 
Kontaktperson:
Rogher Selmosson
kommundirektör
E-post: rogher.selmosson@gotene.se
Mobil: 070-200 59 00

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!