Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götene kommun var inte inblandad i händelsen med tamkatten i Gössäter

Publicerad: klockan

Efter händelsen på skärtorsdagen där en tamkatt av misstag sköts har många hört av sig till Götene kommun med frågor och synpunkter. Vi vill framhålla att Götenes kommunskyttar inte var inblandade i händelsen och ge följande information vad som gäller för kommunskyttar i Götene.

Götene kommun och kommunskyttarna tar fullständigt avstånd från det sätt som skytten i fråga har agerat. Det var inte någon av Götene kommuns kommunskyttar som var skytt och de skulle inte ha agerat på detta sätt. Det fanns inte något uppdrag från Götene kommun.

Kommunskyttarna i Götene arbetar i samarbete med polisen, man följer den lagstiftning som finns till skydd för djur och man är mån om bra kontakt med allmänheten. Det är givetvis både kommunens och kommunskyttarnas mål att du ska kunna lita på att Götenes kommunskyttar är seriösa och ansvarsfulla i sina uppdrag.

Vad gäller?

Ansvarsfrågan när det gäller avlivning av djur inom tätbebyggt område är inte helt enkel. Jaktlagen ligger till grund men sen tillkommer ”Lag om tillsyn över hundar och katter” och ordningslagen.

Polisen utfärdar tillstånd för att skjuta inom tätbebyggt område enligt ordningslagen. Ett sådant tillstånd gäller ett utpekat område och under en specificerad tidsperiod.

Sammanfattningsvis så får en fastighetsägare låta någon avliva vildkatter på sin tomt. Katterna ska då ha säkerställts vara vildkatter och om det sker i tätbebyggt område så måste polisen ha utfärdat tillstånd.

Kommunen

Götene kommun i form av myndigheten Miljö-Hälsa kan enbart göra en insats om det finns olägenhet för människors hälsa eller miljö enligt miljöbalken och det är i extrema undantagsfall det sker.

Lagar

Lagen om tillsyn över hundar och katter (paragraf 21)

Ordningslagen (paragraf sex i tredje kapitlet)

Jaktlag

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

21 § En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

Mer information

Har du frågor om vilda djur eller klagomål kring djur är du alltid välkommen att kontakta Miljö och Hälsa.
Telefon: 0510 77 17 90
E-post: miljohalsa@lidkoping.se

Frågor om djurskydd och skötsel av djur kan besvaras av Länsstyrelsens djurskyddsenhet.
Telefon: 010- 224 50 50
E-post: djurskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Har du frågor med anledning av den här informationen eller skulle vilja komma i kontakt med någon av kommunskyttarna för att få veta mer om deras uppdrag är du välkommen att kontakta:

Karl-Arne Hennersten, enhetschef
Telefon: 0511-38 61 00
E-post: karl-arne.hennersten@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!