Lyssna

Texter, länkar och tabeller

Ambitionen med texterna på webbplatsen är att de ska vara pedagogiska och begripliga. De ska tillsammans med bilder av hög kvalitet och en tydlig grafisk profil förmedla relevant information

Varför används ett teckensnitt utan seriffer på webbplatsen?


Teckensnittet som används i brödtexter och rubriker på gotene.se har valts för att ge bra läsbarhet på skärm samt för att det skall fungera ihop med Götene kommuns grafiska profil.  Innehållet på sidorna bör vara enkelt att förstå och lätt att hitta i. Detta innebär att göra språket enkelt och lättbegripligt.

Länkar

Interna länkar som följer designen för gotene.se öppnas i samma fönster. Externa länkar eller andra system i Götene kommun öppnas i ett nytt fönster. Lägg alltid till texten: (nytt fönster).

Länkar skall alltid ha formatet Blå länktext. Gå igenom dokumenten och kontrollera att de är lättförståeliga och tydliga.

Visa tydligt vart varje länk leder

Länktexter bör innehålla så mycket mening att den går att förstå även när den läses utanför sitt sammanhang - antingen för sig själv, eller som en del av en följd av länkar. Länktexten skall också vara kortfattad.

Skriv exempelvis aldrig "klicka här" eller "Läs mer" som beskrivning av en länk. Försök i stället säga något om vart länken leder, till exempel "Information om utbyggnaden av tomter i Källby, Götene".

På startsidan skapar vi inga lösa länkar utan länkar upp ingress och brödtext samt bilder.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!