Lyssna

Föreskrifter för bidrag till enskild väg

Götene kommunfullmäktige antog 2009-03-30 nya föreskrifter för utbetalning av bidrag till enskild väg.

Kommunalt bidrag för enskild väg (berättigad till bidrag från Trafikverket)

Årligt driftsbidrag

Kommunalt bidrag lämnas med 15 procent på det bidragsgrundande beloppet som är godkänt av Vägverket.

Särskilt driftsbidrag

Kommunalt bidrag, för åtgärder som inte ingår i det ordinarie underhållet till exempel förstärkningsåtgärder och mindre ombyggnader, lämnas med 15 procent av skillnaden mellan Vägverkets godkända kostnad och utbetalda bidrag.

Utbetalning av bidrag

  • Årligt driftsbidrag betalas ut under nästföljande år, första kvartalet, efter det att kommunen fått sammanställning av Vägverket över godkända kostnader och utbetalda bidrag.
  • Särskilt driftsbidrag betalas ut under december månad, innevarande år, på de arbeten som utförts och Vägverket lämnat protokoll på godkänd slutbesiktning.
  • Kommunens budget kan begränsa utbetalningsbeloppet. 

Kommunalt bidrag för enskild väg (ej berättigad till bidrag från Trafikverket)

För de vägar som inte har rätt till bidrag från Vägverket, betalar kommunen ut ett årligt underhållsbidrag på 1,50 kronor per vägmeter för den del av vägen som överstiger 100 meter.

Gräns för att bidrag ska betalas ut är 1000 kronor, vilket betyder att vägsträckan ska vara minst 770 meter.

För att bidrag ska betalas ut gäller följande:

  • Vägen ska vara utfartsväg från permanentbostad.
  • Vägen ska hållas i sådant skick som är tillfredsställande för dess ändamål.
  • Vägen ska hållas öppen för allmänheten.
  • Som väglängd räknas sträckan från där tomten ansluter till allmän väg eller annan väg som är berättigad till bidrag.
  • Om en fastighet har två eller fler utfartsvägar kan man bara få bidrag för den kortaste vägen. Om annan väg tjänar allmänt intresse (ex. postbil, skolbuss) utgår bidrag även till denna.

Utbetalning av bidrag

  • Bidrag betalas ut under sista kvartalet, innevarande år. Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september.
  • Kommunens budget kan begränsa utbetalningsbeloppet.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!