Lyssna

Parkering

I kommunen är det gratis att parkera på kommunala parkeringar. Här får du information om var du kan parkera. En del privata parkeringar är belagda med avgift.

Tidsgränsen för de olika parkeringsplatserna är lite olika, men oftast mellan 1-4 timmar. Den normala parkeringstiden är annars 24 timmar på vardagar, om inget annat anges. Att de flesta parkeringsplatser i centrum är tidsbegränsade är för att tillgängligheten till centrum ska öka.

Parkeringsregler

  • Parkering är tillåten högst 24 timmar i sträck på vardagar, om inget annat anges.
  • När du står på en parkeringsplats med markerade rutor ska bilens alla hjul stå inom rutan.
  • Det är inte tillåtet att stanna eller parkera på en plats som är avsedd för ett speciellt ändamål, som exempelvis busshållplats.
  • Avgifter för parkeringsböter är 300 kronor om du stått för länge på en parkering, 400 kronor om du står där det är förbjudet att parkera och 700 kronor om du står på en plats för ett sepciellt ändamål, eller där det är förbjudet att stanna.

Här kan du läsa mer: Transportstyrelsens broschyr "Stanna och parkera" Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

För frågor gällande detta område, kontakta:

Götene

Medborgarkontoret
E-post: gotene.kommun@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 00

Skara

Kontaktcenter
E-post: kc@skara.se
Telefon 0511-320 00

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!