Sandsopning

I slutet på mars börjar Gatuenheten sopa gatorna rena från vintersand. Arbetet kan bli fördröjt av snö och regn. Aktuell tidpunkt för sandsopningen annonseras på kommunens hemsida och i lokaltidning när det närmar sig.

Fastighetsägare

Vi ber fastighetsägare att sopa sand från gångbanorna eller området närmast fastighetsgränsen en bit ut på gatan.

OBS! Var vänlig blanda inte löv med sanden.

Vid sandupptagning kan en del olägenheter uppstå. Vi ber om överseende med det.

Arbetsordningen är följande

Från 2014 sopar vi i tvåskift och sopningen tar cirka en vecka i varje kommun. För att se vilken ordning vi sopar områdena i, se under Nyheter på hemsidan.

Närmare upplysningar om sopning lämnas av Anders Gerhardsson, telefon: 0511-321 65.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!