Vägdatabas

I trafikverkets nationella vägdatabas (nvdb) kan du välja att titta på flera egenskaper på vägnätet till exempel vilken hastighetsgräns som gäller för en viss sträcka eller om det är en grusväg. Du får också information om vem som är väghållare, det vill säga vem som ansvarar för vägens skötsel.