Lyssna

Vägdatabas

I trafikverkets nationella vägdatabas (nvdb) kan du välja att titta på flera egenskaper på vägnätet till exempel vilken hastighetsgräns som gäller för en viss sträcka eller om det är en grusväg. Du får också information om vem som är väghållare, det vill säga vem som ansvarar för vägens skötsel.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Relaterade sidor