Lyssna

Björkkullasand, kommunalt naturreservat

Kort på Vänern och stenblock i Björkkullasand. Förstora bilden

Björkkullasand. Foto Mikael Lundgren.

Björkkullasand är Götene kommuns enda kommunala naturreservat.

Björkkullasand är kommunens enda kommunala naturreservat. Beslutet att bilda ett kommunalt naturreservat togs 2018. Syftet är bland annat att bevara naturskogsartad skogsmiljöer samt de öppna strand- och skärmiljöer.

Totalt omfattar naturreservat drygt 164 hektar, varav 106 hektar är vatten och hällmark. Björkkullasand återfinns i norra delen av en halvölikanande udde som sträcker sig ut i Vänern. Mitt emellan naturreservatet Varaskogen och Varan, i Forshem vid Kinnekulle.

Naturmiljöerna består till största del av barrskogar dominerade av tall men även lövsumpskogar återfinns på fuktig och blöt mark i områden. Berggrunden domineras av olika gnejser med inslag av stråk och fläckar med mer näringsrika bergarter, grönsten. De delvis näringsrika förhållandena har medfört förekomster av framförallt sällsynta kärlväxter och marksvampar. Björkkullasand har även Götene kommuns rikaste förekomst av kärlväxten klockgentiana.

Hitta till badplats Björkkullasand

Badplats Björkkullasand ligger i den norra delen av Götene kommun, nordost om Hällekis tätort.

Badplatsen går att nå med bil på mindre vägar och mot slutet på en skogsväg. Dock är fordonstrafik förbjuden under perioden 16 september till 14 maj.

Koordinater

58.6645, 13.4937 (Latitud,Longitud)

Koordinattyp: WGS 1984 decimalgrader (globalt referenssystem – vanligt i hand- och bil-GPS)

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Björkkullasand men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • På land framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg, ej stig.
 • På vatten framföra motordrivet farkost i en högre hastighet än 7 knop.
 • Förtöja båt mer än två dygn i följd på samma plats.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skadas levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Samla insekter, lavar, mossor.
 • Plocka svamp och bär för kommersiellverksamhet.
 • Cykla på annat än befintlig väg, ej stig.
 • Utplantering av växt- eller djurarter.
 • Elda annat än på anvisad plats, ingen eldning tillåten vid eldningsförbud.
 • Medföra okopplad hund.

Det är vidare förbjudet att utan kommunens tillstånd:

 • Anordna lägerverksamhet.
 • Anordna idrottstävling som omfattar fler än 200 personer.

Camping är inte tillåten

Enligt 14 § i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Götene kommun är det inte tillåtet med camping, inkluderat jämställd övernattning i fordon på offentliga platser inom kommunen.

Mer information om badplatsen vid Björkkullasand.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!