Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Din kommuns effektivitet

Publicerad: klockan

Röd husvägg med skylt där det står "Källby Gård".Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Götene kommun presenterar en artikelserie i fem delar för att synliggöra kommunens kvalitet. Fjärde delen i serien har tema Effektivitet.

Varje år deltar Götene kommun i en kvalitetsundersökning kallad ”Kommunens kvalitet i korthet” där cirka 250 kommuner deltar. I denna undersökning granskas skolors effektivitet att lära ut olika ämneskunskaper. En jämförelse görs bland annat genom att jämföra vilket resultat som elever når i årskurs 3 i de nationella proven.

Hur kommer det sig att grundskolorna får så bra resultat i Götene kommun? 

Kvinna som håller i mattebok.Förstora bilden

Magdalena Arthursson, speciallärare på Källby Gård. Klicka på bilden för att förstora.

Magdalena Arthursson, speciallärare vid Källby Gårds skola svarar:
- Vi arbetar mycket med att skapa en bra struktur för lärande, att vara tydliga när vi lär ut och att lyssna på barnens frågor och utmaningar i lärandet. Vi arbetar med barnens delaktighet i lärandet och att vi lär tillsammans. Lärarkollegiet arbetar gemensamt och hjälps åt att lära ut. När det gäller matematik har vi utvecklat vårt sätt att prata och resonera matematik i undervisningen med barnen. I ämnet svenska arbetar vi mycket med läsförståelsen hos barnen vilket varit framgångsrikt. Det är viktigt att fortsätta utvecklingsarbetet i vår skola. Ett nästa steg är att utveckla våra lärmiljöer i klass- och grupprum.

Magdalena har arbetat 17 år vid Källby Gårds skola och tycker om sitt arbete som lärare. Magdalenas drivkraft som lärare är hitta framgångsrika metoder för att lära ut matematik och svenska till alla barn.

Man med glasögon i blå tröja.Förstora bilden

Gabriel Hukvist, rektor på Källby Gård. Klicka på bilden för att förstora.

Gabriel Hukvist är rektor på Källby Gård.

- Vi har ett engagerat lärarkollegie här på Källby Gårds skola, det är en avgörande och viktig framgångsfaktor för en väl fungerande skola där våra elever kan lära sig ämnen på ett bra sätt, säger Gabriel.

- Jag upplever att lärarna här arbetar bra tillsammans och hjälper varandra i undervisningen när det behövs. Tillsammans lär de sig av varandra och bidrar till att skolan utvecklas positivt. Som rektor arbetar jag för att ge alla lärare förtroende, ansvar och den frihet som behövs för att undervisningen ska fungera på ett bra sätt. Jag tycker vi ska vara stolta över vår skola och det positiva pedagogiska arbetssätt vi arbetar utifrån och jag trivs väldigt bra här på Källby Gårds skola bland dessa fantastiska pedagoger, avslutar Gabriel Hukvist.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!