Aktivitetsansvar

Är man under 20 år och inte går på gymnasiet så har kommunen ansvar för att hålla kontakt med dig och erbjuda dig lämpliga individuella åtgärder.

Vi kan hjälpa dig med motivationen till att återuppta studier eller stöd i att närma dig arbetsmarknaden. Aktivitetsansvarigs uppgift är att stötta dig så att du kommer vidare i livet, till ett eget arbete och egen försörjning. Kontakta Götenes aktivitetsansvarige, Sofia Jonsson på telefon 0511-38 60 54 eller epost: sofia.jonsson@gotene.se, om du önskar stöd eller rådgivning kring studier eller annan sysselsättning.

Vid det första mötet träffar du Aktivitetsansvarig och gör en kartläggning över din situation. Vi diskuterar vad du har för tankar och drömmar om din framtid. Det är frivilligt att ta del av aktivitetsansvarets hjälp.

Hör gärna av dig om du önskar stöd eller har frågor.

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.

Vilka ungdomar gäller aktivitetsansvaret för?

Aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informationsansvar) gäller för ungdomar som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program om han eller hon har fått ett examensbevis. Elever som inte har fått examensbevis utan endast ett studiebevis ingår alltså i kommunens ansvar. Elever som går på något av introduktionsprogrammen ingår även i kommunens aktivitetsansvar då ett introduktionsprogram inte är ett nationellt program eller motsvarar ett sådant.

Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd.

Kontakt

Sofia Jonsson
Telefon: 0511-38 60 54
E-post: sofia.jonsson@gotene.se


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!


Sidansvarig: Maria Broström, senast ändrad 08 juni 2018