Lyssna

Sammanhållen journalföring i Nationell patientöversikt, NPÖ

Sammanhållen journalföring håller på att införas över hela Sverige. I Götene kommun har legitimerad personal behörighet att läsa viss patientinformation som finns hos andra vårdgivare med hjälp av IT-stödet Nationell patientöversikt, NPÖ.

Fönster, symbol för sammanhållen journalföring

För Götene kommuns del gäller att vi kan läsa information från andra vårdgivare men inte skriva. Sjukhus och vårdcentraler kan både läsa och skriva i NPÖ.

Sammanhållen journalföring gör det möjligt för vårdpersonal att ta del av journaluppgifter från olika vårdgivare. Med hjälp av modern teknik förenklas informationshanteringen och patientsäkerheten ökar.

Nationell Patientöversikt, NPÖ, är ett IT-stöd inom vården som gör att vårdpersonalen snabbt får en översikt av din vårdhistoria och ditt vårdbehov. Oavsett vilken region, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos. Alla regioner, de flesta kommuner och privata vårdgivare i Sverige är användare av NPÖ.

Information om vilka som redan nu samverkar kan du läsa om på webbplatsen 1177.se

Hur skyddas din integritet?

Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig och som är säkert identifierade som får ta del av dina journaluppgifter via den nationella patientöversikten, NPÖ. Det får endast ske när behov finns för att kunna ge dig god och säker vård. Du måste dessutom tillfrågas och ge ditt samtycke innan din läkare eller annan vårdpersonal tar del av dina uppgifter hos annan vårdgivare.

Du kan välja att helt stå utanför sammanhållen journalföring eller välja att spärra delar av dina journaluppgifter hos din vårdgivare. Meddela din vårdgivare detta. Då visas inte journaluppgifterna i NPÖ.

Tänk på att du i så fall själv måste informera vårdpersonalen om din vårdhistorik så de kan ge dig god och säker vård. Du begär själv om och när en spärr ska tas bort. Varje gång vårdpersonal tar del av dina journaluppgifter i NPÖ registreras det och loggas.

Det går i efterhand att spåra vem som läst, vid vilken enhet och när detta skedde. Du kan själv begära att ta del av den informationen hos din vårdgivare.

Liten ordlista

Logg

När vårdpersonal läser din journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Du har rätt att ta del av vilka som läst dina journaluppgifter.

Nationell Patientöversikt, NPÖ

Ett nationellt IT-stöd som gör det möjligt för vårdpersonal att ta del av journaluppgifter som dokumenterats hos andra vårdgivare.

Patientrelation

När vårdpersonal har en kontakt med dig för vård och behandling.

Sammanhållen journalföring

Möjlighet för vårdgivare att läsa journaluppgifter från annan vårdgivare.

Samtycke

När du säger ja och därmed ger ditt medgivande till att vårdpersonal får ta del av din sammanhållna journal.

Spärr

Möjlighet för dig att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare.

Vårdgivare

Region och kommun samt annan juridisk person eller privat vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård.

Vårdpersonal

Person anställd av vårdgivaren för att utföra vård och behandling.

Mer information om Nationell patientöversikt 

Kontaktperson

Maria Kristoffersen, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0511-38 60 00 (växel)
E-post: maria.kristoffersen@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!