Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Integration i vardagen: Ny på jobbet som studiehandledare

Publicerad: klockan

Abduallahi Afrah Yusuf. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Abduallahi Afrah Yusuf. Klicka på bilden för att förstora.

Abduallahi Afrah Yusuf jobbar som studiehandledare och modersmålslärare på Prästgårdsskolan sen januari i år.

Abduallahi Afrah Yusuf kom från Somalia 2011 och jobbar nu på Prästgårdsskolan som studiehandledare och modersmålslärare för barn som har somaliska som modersmål. Dessutom läser han på distans till integrationssassistent på Hjo Folkhögskola.

Jobbet på skolan innebär att han arbetar med somalisktalande barn från årskurs ett på Prästgårdsskolan till och med årskurs nio på Liljestensskolan. Abduallahi säger att det är ett väldigt viktigt jobb att få alla barn att klara av skolan. Man måste jobba aktivt med att få alla barn att klara av skolan för att de ska kunna få en bra framtid. De som inte klarar skolan löper stor risk att hamna i utanförskap och riskerar därmed att hamna i kriminalitet eller i värsta fall att radikaliseras.

Abduallahi poängterar också att det är vikitgt att föräldrarna får en bra svenskundervisning för att de ska kunna få jobb och att de kan hjälpa sina barn att klara av sina läxor. Det finns en stor förbättringspotential enligt Abduallahi på hur SFI är uppbyggt. Det borde vara andra ämnen på schemat för dom som inte har så mycket skolgång med sig. Man orkar inte sitta hela dan med bara svenska på schemat. Han påpekar också att sättet att lära ut är så olika i Somalia och Sverige . I Sverige får man lära sig att tänka själv!

Han avslutar med att säga att om vi gör ett bra jobb i skolan betyder det en bra framtid för barnen och ler sitt stora leende.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!