Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Bonde söker personal - ett arbetsmarknadsprojekt för nyanlända

Publicerad: klockan

Övre raden från vänster: Ulla, Edris och Misbah. Mellersta raden: Juliane, Per och Ali. Nedre raden: Rasha och Sabina. Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Övre raden från vänster: Ulla, Edris och Misbah. Mellersta raden: Juliane, Per och Ali. Nedre raden: Rasha och Sabina. Klicka på bilden för att förstora.

Bonde söker personal är ett projekt som går ut på att utrikesfödda boende i Götene kommun ska komma närmare arbetsmarknaden inom till exempel lantbruk, och att de ska etablera sig och kunna skapa sig bra liv i Götene. Detta genom en rad olika aktiviteter som kommer genomföras under projektets gång.

Götene kommun har fått 500 000 kronor från Leader Nordvästra Skaraborg för att genomföra projektet. Leader är en del av EU:s landsbygdsprogram 2014-2020. De syftar till att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden.

De aktiviteter som kommer genomföras under projektets gång är bland annat:

  • studieresor för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn till företag inom de gröna näringarna och till Naturbruksgymnasierna i området
  • hjälp med att matcha ungdomarna och de ensamkommande flyktingungdomarna med sommarjobb
  • olika nätverksaktiviteter för att skapa plattformar för svenskar och nyanlända att träffas genom möten med föreningar relaterade till odling och lantliv, till exempel biodlarföreningen och trädgårdsföreningen.

Det kommer även hållas en kurs i ”Grön Samhällsorientering”, vilket är en introduktionskurs i de gröna näringarna och de förutsättningar som finns för att jobba inom dessa i Sverige. En kurs om jämställdhet och mångfaldstänkande kommer också hållas där man bland annat får lära sig mer om hur man kan tänka kring kvinnor i mansdominerande yrken.

Projektet kommer avslutas med minimässor där deltagarna presenterar sina praktikföretag, lagar mat och bjuder på detta i någon form av publik aktivitet, troligtvis i samband med Returrundan i september.

Götene kommun genomför projektet i samarbete med Hushållningssällskapet Skaraborg, Arbetsförmedlingen, Lantbruksföretag i Götene och olika föreningar i området.

På bilden:

Övre raden, från vänster:
Ulla Knutsson, medlem i styrgruppen, Edris Eliassi, Arbetsförmedlingen, Misbah Hussaim Qasime, medlem i styrgruppen

Mellersta raden, från vänster:
Juliane Thorin, medlem i styrgruppen, Per Fredriksson, medlem i styrgruppen, Ali Nazzal, Arbetsförmedlingen

Nedre raden, från vänster:
Rasha Albohtori, medprojektledare, Sabina Hualpa Blomgren, projektledare

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!