Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Korta fakta om integration - vecka 38

Publicerad: klockan

Varje vecka publicerar vi Integrationsrutan i Götene tidning där vi listar korta fakta. Här samlar vi alla punkterna och utvecklar dem lite. Den här veckan har vi tema Bristyrken.

Visste du att?

...nyanlända är en resurs som vi behöver i vårt samhälle. Sverige saknar utbildad arbetskraft inom 160 yrken?

Sverige saknar utbildad arbetskraft inom 160 yrken. Apotekare, barnmorskor, bussförare, civilingenjörer, kockar och larmtekniker är bara några av alla de bristyrken som står listade på Migrationsverkets hemsida.

...många av de nyanlända som har kommit hit har utbildningar inom de områden där vi saknar arbetskraft eller är villiga att skaffa sig det här i Sverige?

Genom att se nyanlända som en resurs har vi möjlighet att ta vara på den kompetens och vilja att arbeta som de har med sig. Att fånga upp dem på ett tidigt stadium i asylprocessen ger många positiva effekter i samhället och hjälper oss med ett av våra stora bekymmer, att hitta personal till vår samhällsservice.

...Götene kommun ingår i ett projekt för att möta rekryteringsbehovet inom offentliga kök där asylsökande kvinnor får lära sig kökssvenska och ges möjlighet till praktik i restaurangkök?

Idag fattas det mellan tre- och fyratusen kockar i Sverige och tillsammans med restaurangbranschen tittar vi nu på hur vi tillsammans ska kunna lösa efterfrågan på arbetskraft till köken. Projektidén bygger på att lära asylsökande kvinnor kökssvenska och ge dem möjlighet till praktik på olika arbetsplatser. Förhoppningen är att det sedan ska hjälpa kvinnorna att snabbare komma ut i arbete.

...det här konceptet som har arbetats fram är sedan direkt överförbart till andra branscher som är i behov av arbetskraft, till exempel äldreomsorg?

Det här borde ge signaler till alla som står inför gymnasieval eller omskolning. Praotiden i grundskolan är ett sätt att kolla in olika yrken i ett tidigt skede för att få en ökad förståelse för hur det kan vara att jobba i olika branscher.

Kontakt

Ulla Knutsson, integrationsstrateg
Telefon: 0511-38 60 22
E-post: ulla.knutsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!