Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Språkvänskonceptet Fikarasten – ett projekt för en enkel väg in i samhället

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Götene kommun kommer under 2017 genomföra ett projekt som gör det lättare för asylsökande och nyanlända att komma in i samhället och arbetslivet. Ett av målen med projektet är att skapa en struktur för att nyanlända ska klara sig utan försörjningsstöd efter den tvååriga etableringsfasen.

De aktiviteter som kommer genomföras under projektets gång är bland annat:

  • Kartlägga näringslivets behov och krav i Götene kommun för att kunna hitta potentiell arbetskraft bland målgruppen.
  • Stötta arbetsgivarna med åtgärder för att underlätta anställningen av målgruppen (till exempel med översättningsarbete och utbildning).
  • Arbeta med innanförskapets attityder och överbrygga kulturella skillnader, samt bygga på det som vi har gemensamt.

Detta ska överbrygga gapet mellan arbetsgivarnas förväntningar och krav och målgruppens förståelse och kunskap om arbetslivet. Det kommer att skapas utvecklade mötesplatser som bidrar till ett samhälle där alla känner sig välkomna, även asylsökande och nyanlända.

Samtliga asylsökande och nyanlända i kommunen, cirka 300 personer, ska på olika sätt nås av insatsen under 2017.

Varför heter projektet Fikarasten?

Fika är en social inrättning där mycket information utbyts och man lär känna sina arbetskamrater. Att berätta om varför fikarasten är så viktig är därför ett viktigt samtalsämne på första träffen.

I konceptet ingår också att man får en fikabiljett vid första träffen som går att lösa in på Götenes olika caféer.

Varför språkvän?

Sju av tio jobb förmedlas via kontakter. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att våra nya Götenebor får möjlighet att träffa någon i samma bransch som de själva vill jobba i. Detta så de kan få förståelse för hur det fungerar i Sverige.

Vem som helst kan bli språkvän. Om du själv inte jobbar längre kanske du känner någon som du kan förmedla personen vidare till. Språkvänsparen gör själva upp hur många gånger man vill ses och med vilken omfattning.

Mer information

Läs mer och anmäl dig här:
Fikarasten - ett språkvänsmöte

Kontakt

Rune Yttersjö, projektledare för Fikarasten
Telefon: 0511-38 68 13
E-post: rune.yttersjo@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!