Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Nytt projekt för nyanlända ska skapa arbetskraft till bristyrken

Publicerad: klockan

Tillsammans med Västra Götalandsregionen kommer Götene kommun att delta i ett projekt för att skapa arbetskraft till Sveriges bristyrken. Först ut är offentliga kök där asylsökande kvinnor får lära sig kökssvenska och ges möjlighet att praktisera i restaurangkök.

Sverige saknar utbildad arbetskraft inom 160 yrken. Apotekare, barnmorskor, bussförare, civilingenjörer, kockar och larmtekniker är bara några av alla de bristyrken som står listade på Migrationsverkets hemsida. Som arbetsgivare kan Götene kommun också bekräfta svårigheten i att hitta utbildad personal till våra tjänster. Ett färskt exempel var problemet att rekrytera utbildad personal till sommarvikariaten inom äldreomsorgen inför årets semesterperiod.

Men nu har det kommit nya människor till oss i Götene kommun, med en rad olika utbildningar och erfarenheter. De råkar bara ha ett annat ursprung än vad vi kanske först tänkte oss. Många av de nyanlända som har kommit hit under det senaste året har utbildningar inom de områden där vi saknar arbetskraft eller är villiga att skaffa sig det här i Sverige.

Genom att se nyanlända som en resurs har vi möjlighet att ta vara på den kompetens och vilja att arbeta som de har med sig. Att fånga upp dem på ett tidigt stadium i asylprocessen ger många positiva effekter i samhället och hjälper oss med ett av våra stora bekymmer, att hitta personal till vår samhällsservice.

Götene kommun kommer därför att delta i ett projekt tillsammans med Västra Götalandsregionen för att möta det rekryteringsbehov som finns inom offentliga kök. Idag fattas det mellan tre- och fyratusen kockar i Sverige och tillsammans med restaurangbranschen tittar vi nu på hur vi tillsammans ska kunna lösa efterfrågan på arbetskraft till köken. Projektidén bygger på att lära asylsökande kvinnor kökssvenska och ge dem möjlighet till praktik på olika arbetsplatser. Förhoppningen är att det sedan ska hjälpa kvinnorna att snabbare komma ut i arbete. Det här konceptet som har arbetats fram är sedan direkt överförbart till andra branscher som är i behov av arbetskraft, till exempel äldreomsorg.

Bristyrken

Migrationsverkets lista över bristyrken (PDF)

Vid frågor kontakta

Ulla Knutsson, integrationsstrateg
Telefon: 0511-38 60 22
E-post: ulla.knutsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!