Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Läkare utan gränser har påbörjat undersökning av asylsökandes psykiska hälsa

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Klicka på bilden för att förstora.

I måndags startade Läkare Utan Gränser ett projekt för att ge psykosocialt stöd till de drygt 1000 asylsökande i Götene kommun. Syftet med projektet är att förbättra den psykiska hälsan och visa på ett effektivt arbetssätt för att tidigt identifiera och förebygga psykisk ohälsa.

Läkare Utan Gränser har i sitt humanitära arbete sett stora vårdbehov bland flyktingar i flera EU-länder och utvidgar nu sin verksamhet till Sverige. Den 19 september startade organisationen ett projekt i Götene kommun i Västra Götalands region där asylsökande ska erbjudas psykosocialt stöd, både enskilt och i grupp.

– Det känns väldigt bra att vara igång. Vi har redan under förberedelserna av projektet fått mycket positiv respons, både från Götene kommun och från asylsökande som vi har varit i kontakt med. Att behoven av psykosocialt stöd är stora visste vi sedan tidigare och vi har nu inlett en systematisk screening av asylsökandes psykiska hälsa för att bedöma vilken typ av hjälp de bör erbjudas inom ramen för vårt projekt, säger Jenny Gustafsson, projektkoordinator i Götene.

I Götene kommun finns drygt 1000 asylsökande, det vill säga nästan var tionde person i kommunen. Det handlar om såväl ensamkommande barn som familjer och ensamstående.

Stort behov av psykosocialt stöd

Svåra händelser och traumatiska upplevelser i hemlandet, under flykten och en oviss situation i det nya landet gör att asylsökandes behov av psykologisk hjälp är betydligt större än för genomsnittet. Beslutet att starta ett projekt i Sverige baserar sig på Läkare Utan Gränsers kartläggning av asylsökandes situation i Sverige och i flera andra europeiska länder.

Att människor på flykt ska få värdiga mottagningsförhållanden som skyddar deras fysiska och psykiska hälsa är reglerat i EU-direktiv. Men Europa har inte på långa vägar tagit sitt ansvar och i verkligheten finns stora brister i mottagandet vilket leder till att asylsökande inte får den hjälp de har rätt till.

– I fjol sökte över 160 000 människor asyl i Sverige. Trots större satsningar i Sverige under 2016 har det svenska sjukvårdssystemet svårt att tillgodose de asylsökandes medicinska behov och vår kartläggning visar att bristerna är speciellt stora vad gäller psykosocialt stöd, säger Jenny Gustafsson.

Vårdmodell med goda resultat

Under 2015 fick över 220 000 människor psykosocialt stöd i Läkare Utan Gränsers projekt runt om i världen. Många av dem var på flykt. Syftet med projektet i Götene är att främja psykisk hälsa bland asylsökande samt visa hur mottagarländer kan arbeta för ett bättre mottagande som inkluderar psykosocialt stöd. Läkare Utan Gränsers kulturanpassade vårdmodell med regelbundna stödsamtal och tidiga insatser har varit framgångsrik i andra länder.

– Många människor som jag mötte i våra flyktingprojekt i Serbien mådde väldigt dåligt. De hade sett familjemedlemmar drunkna, utsatts för våld och länge levt i ovisshet om framtiden. Snabbt insatta stödsamtal och psykologisk första-hjälpen gav dem verktyg att hantera upplevelserna för att på så sätt minska risken att deras psykiska hälsa försämrades, säger Jenny Gustafsson.

Teamet i Götene består av rådgivare som genomför stödsamtal med hjälp av kulturtolkar som talar de asylsökandes modersmål och har kännedom om deras kultur. En utbildad psykolog kommer att bedöma ifall någon är i behov av specialiserad vård. I dessa fall remitteras personen till det ordinarie sjukvårdssystemet. Projektet kommer även att samarbeta med aktörer inom civilsamhället för att därigenom bidra till att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande i Sverige.

Projektet i Götene pågår åtminstone till april 2017. Läkare Utan Gränser finansierar själva projektet men samarbetar tätt med kommunen, hälso- och sjukvården samt Migrationsverket.

Detta är ett pressmeddelande från Läkare utan gränser. Läs mer om organisationen på deras hemsida: www.lakareutangranser.se (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!