Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Göteneborna är mycket nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur

Publicerad:

Park med buskar och blommor. Ett barn går på gången en bit bort.

Under våren 2012 har Götene medverkat i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. 517 personer i Götene kommun har tyckt till om Götene som en plats att leva och bo i, om de kommunala verksamheterna och om sitt inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Resultatet ger en bild att Göteneborna på många sätt är nöjda med Götene som en plats att leva och bo i, med de kommunala verksamheterna och med möjligheterna att nå kontakt med den politiska ledningen.
 
När det gäller Götene som en plats att leva och bo är Göteneborna mycket nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur. Men även möjligheten att hitta bra och trivsamma boenden får bra betyg liksom att man kan känna sig trygg när man vistas utomhus. Minst nöjda är man med möjligheter att använda kollektivtrafik.

Av de kommunala verksamheterna tycker man dricksvattnet och kommunens vattenförsörjning är mycket bra. Äldreomsorgen i Götene får bättre betyg än övriga medverkande kommuner. Minst nöjd är man med snöröjningen på gator, gång- och cykelvägar.

Undersökningen

Kontaktpersoner             

Karl-Arne Hennersten       
Telefon: 0511-38 61 00
E-post: karl-arne.hennersten@gotene.se
                                           
Karin Skarin                      
Telefon: 0511-38 62 94
E-post: karin.skarin@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!