Ägardirektiv för AB Götenebostäder

Bolaget skall huvudsakligen förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt samt främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Bolagets ägardirektiv

Bolaget skall bedrivas enligt affärsmässiga principer och arbeta i allmännyttigt syfte samt under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget skall huvudsakligen förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt samt främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Bolaget skall erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och infly-tande i bolaget.

Ägardirektiv

Ägardirektiv för AB GötenebostäderPDF (pdf, 149.1 kB)

Övriga styrdokument

Bolagsordning för AB Götenebostäder

Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag

Antaget av kommunfullmäktige 2012-04-23 KF § 52 och fastställda av årsstämman 2012-04-24.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!