Bolagsordning för AB Götenebostäder

Bolagets ändamål är huvudsakligen att förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt samt främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Bolagets verksamhet

Bolagets har till huvudföremål för sin verksamhet att svara för bostadsförsörjning inom Götene kommun jämte att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Bolagets verksamhet kan därtill omfatta uppförande av småhus för försäljning samt fastighetsförvaltning på entreprenad.

Bolaget skall ha regelbundna kontakter med kommunens individ-och familjeomsorg och medverka till att infria kommunens skyldighet att tillgodose bostadsbehovet för äldre-och socialt funktionshindrade.

Bolaget skall medverka i styrelsen för de äldrehem, som kommunfullmäktige beslutar skall finnas i kommunen.
Bolaget kanpå konsultbasissälja tjänster till andra bolag och kommunala förvaltningar.

Bolaget kan äga andelar i miljövänlig energiproduktion tillsammans med andra kommunala bolag för elförsörjning för eget behov.

För miljövänlig energiproduktion får bolaget även äga anläggningar utanför.

Bolagsordningen

Bolagsordning för AB GötenebostäderPDF (pdf, 34.6 kB)

Övriga styrdokument

Ägardirektiv för AB Götenebostäder

Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag

Antaget av kommunfullmäktige 2012-04-23 KF § 52 och fastställda av årsstämman 2012-04-24.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!