Lyssna

Grunder och principer för styrning av kommunens bolag

Kommunfullmäktige har den 29 april 2013, § 44 beslutat om grunder och principer för styrning av kommunens bolag.

Götene kommuns ägaridé utgår från ansvaret för de kommunala samhällsuppgifterna och den direktvalda församlingens mandat att företräda kommunens invånare.

Götene kommuns mål är att stödja och bidra till bolagens utveckling genom att vara en aktiv och värdeskapande ägare i bolagen.

Bolagens verksamhet bedrivs på grunder av affärsmässig samhällsnytta under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolag drivs på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär. Verklig avkastning måste mätas i mer än finansiella termer. Välfärdsproduktionen i sig är en del i ägarens avkastning.
Bolagen är en del i den kommunala organisationen och därmed i den helhetssyn som ska prägla alla kommunens verksamheter och beslut.

Behovet är stort av en mer utvecklad helhetssyn och kommunkoncernperspektiv i samtliga kommunala verksamheter inom Götene kommun. Av kommunfullmäktige fastställd vision och grundläggande värderingar är vägledande för bolagens verksamhet.

Götene kommun ska utöva ett aktivt och värdeskapande ägande av bolagen. Bolagsformen ska övervägas om verksamheten därigenom ges utökade utvecklingsmöjligheter och står i överensstämmelse med verksamhetens idé och syfte. Kommunens ägande av bolag ska regelbundet prövas liksom om bolagets utveckling främjas av ett eventuellt breddat ägande, d.v.s. ett delägarintresse.

Läs grunderna här (Nytt fönster) Pdf, 177 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!