Lyssna

Centrala Götene

Götene är kommunens största tätort och här finns apotek, banker, post, systembolag samt ett 30-tal butiker.

Götene centrum

Skola och förskola

I Götene tätort finns två skolområden. Prästgårdsområdet med förskola, familjedaghem och skola för 6-åringar och årskurs 1-6 samt Västery-Ljungsbackenområdet med förskola, familjedaghem och skola för 6-åringar samt årskurs 1-5. Dessutom finns Fornängsskolan för årskurs 7-9 samt Västerbyskolan för årskurs 6-9.

För de äldre eleverna finns det möjlighet att gå en del gymnasieprogram på hemmaplan, annars samarbetar vi med grannkommunerna. De flesta går gymnasiet i antingen Skara eller Lidköping.

Genom Kunskapscenter erbjuds flera former av utbildning för vuxna.

Social service

I Götene finns familjecentralen, barn- och mödravård, ungdomsmottagning, tandvård, vårdcentral, apotek, stöd till funktionshindrade, hemvård, korttidsvård, rehabilitering, servicelägenheter och äldreboende.

Lediga tomter

Här hittar du mer information om lediga tomter i Götene tätort.

Flygfoto över Götene tätort

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!