Lyssna

Information om prao och yrkeslivsmässan för arbetsplatser

Prao, praktisk arbetslivsorientering, ger alla arbetsgivare en möjlighet att marknadsföra sin arbetsplats och skapa ett intresse kring specifika yrken och brancher. Här läggs grunden för framtida gymnasie- och yrkesval. En chans som är väl värd att ta vara på!

Varför prao?

Med tanke på den framtida kompetensförsörjningen i Götene är det av stor vikt att eleverna i årskurs 8 och 9 får komma ut på meningsfull prao. Denna kan sedan bli avgörande för kommande gymnasie- och yrkesval. När eleverna väl börjat gymnasiet kan det vara försent att marknadsföra sina verksamheter.

Syftet med prao är att eleverna skall få ökade kunskaper om arbetslivet. Prao är obligatoriskt och ansvaret för att anskaffa kvalitativa och säkra praktikplatser ligger hos huvudmannen (kommunen). 

Praktikverktyget

Götene kommun använder Skaraborgs gemensamma praktikplattform - Praktikplatsen.se - för att administrera elevernas prao. Ett webbaserat praktiksamordningsverktyg för elever, skolpersonal och arbetsplatser. Verktyget finns på www.praktikplatsen.se

Intresseanmälan – Erbjuda praoplatser i Götene kommun

Vi ber dig som erbjuder praoplatser i Götene kommun att fylla i intresseanmälan i länken nedan:

Intresseanmälan för att erbjuda praoplatser i Götene kommun

Syftet med verktyget

Syftet med verktyget är att alla elever ska få samma möjlighet till ett brett utbud av praoplatser inom olika branscher oberoende av bakgrund och sociala kontakter. Det skapar förutsättningar för en jämlik och kvalitetssäkrad prao. Det finns också flera fördelar för dig som arbetsgivare att använda verktyget:

Fördelar för dig som arbetsgivare

 • Möjlighet att marknadsföra sig – platsannons
 • Tydligt informationsflöde
 • Tydliga kontaktytor
 • Framförhållning
 • Enkelt
 • Kostnadsfritt

Egenordnad praoplats

I första hand ska eleverna söka plats via platsbanken som finns på praktikplatsen.se. Finner eleven ingen plats av intresse kan eleven söka en egenordnad praoplats. Då används följande e-tjänst.

Här finner du länk till e-tjänst för egenordnad praoplats

För vidare inspiration

Film från Skolverket - Att ta emot en praoelev


Yrkeslivsmässan

Sedan 2004 har eleverna i åk 9 presenterats sin praoupplevelse genom en yrkeslivsmässa. Mässan är öppen för allmänheten och syftar till att visa upp elevernas arbeten för fler än bara den egna klassen. I år sker mässan 26-27 oktober.

Hur eleverna väljer att använda sin monter är relativt fritt. Eleverna bör reflektera över hur de på bästa sätt kan gestalta sin praoplats på mässan. De kan använda utskrivna texter och bilder likväl som digitala inslag. Vi uppmuntrar också alla att göra sin monter interaktivt. Med det menar vi att vi önskar att mässbesökarna kan få se och pröva på.

Till exempel kanske du har varit i en matvarubutik och kan ha en övning i att lukta på olika kryddor och gissa vilken som är vilken, kanske har du varit på en förskola och kan visa upp någon rolig aktivitet du gjorde tillsammans med barngruppen. Tänk gärna tillsammans med eleven på vilket sätt er arbetsplats kan gestaltas i form av ett praktiskt inslag.

Målet med praon och Yrkeslivsmässan är

 • att varje elev ska få fördjupa sig i en arbetsplats och dess förutsättningar
 • att visa på bredden av yrken och möjligheter inom arbetslivet och närsamhället
 • att varje elev får möjlighet att upptäcka och utveckla olika sidor hos sig själv, sin kreativitet och initiativförmåga
 • att eleverna får möjlighet att presentera sig själva och sitt arbete inför en större publik och öva sina Entreprenöriella förmågor

Som utfall får elever med sig kunskap inför kommande framtidsval kring studier och yrken.

Elevens prao har tre inslag:

 • Eleven praktiserar och deltar i lämpliga arbetsmoment
 • Eleven tar reda på allt de behöver veta, tar bilder mm, för att i en utställningsmonter kunna presentera arbetsplatsen på Yrkeslivsmässan (obligatoriskt)
 • Eleven genomför ett extra uppdrag som är överenskommet med arbetsplatsen (frivilligt)

Montern på mässan ska innehålla en presentation av arbetsplatsen med elevens erfarenheter av och tankar kring praon. Den ska lyfta fram vilka yrken som finns på arbetsplatsen, och vägar till yrkena. Eleverna ska också presentera prao-platsen utifrån temat teknisk utveckling.

De kommer bland annat att titta på för- och nackdelar med den tekniska utvecklingen utifrån olika aspekter till exempel säkerhet, effektivisering, vinstmaximering, ergonomi, kommunikation, miljöpåverkan samt ur olika perspektiv, exempelvis kund, arbetstagare, arbetsgivare och kön.

Vid frågor om prao eller yrkeslivsmässan

Tveka inte att höra av er till oss med era frågor eller funderingar. Vi har gärna en dialog med er före, under och efter elevernas prao. Vårt mål är att samtliga parter ska uppleva prao som ett positivt inslag i tillvaron och vi jobbar långsiktigt för att göra prao till en del av vårt systematiska samarbete mellan skola och arbetsliv.

Johanna Amnerud, studie- och yrkesvägledare Liljestensskolan
E-post: Johanna.amnerud@edu.gotene.se
Telefon: 0511-38 61 73

Ina Lupu, vikarierande studie- och yrkesvägledare Liljestensskolan
Telefon: 0511-38 61 73
E-post:Ina.Lupu@edu.gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!