Lyssna

Att tänka på för dig och ditt företag när ni tar emot en prao-elev

Prao syftar till att ge elever insyn i arbetslivet i form av arbetsuppgifter, arbetsmoral och arbetsförhållanden. Därtill syftar prao till att ge eleven insikt om sig själv; sina intressen, förmågor, egenskaper och kompetenser. Sammantaget bidrar ni med ovärderliga insikter inför kommande studie- och yrkesval.

Förstora bilden

Att tänka på för dig och ditt företag

Vad vill ni uppnå?

Fundera över med vilket syfte just ni tar emot en prao-elev. När alla på arbetsplatsen delar syftet kan ni skapa en bra samsyn och förhållningssätt. Fundera sedan efter vad ni vill att eleven under veckan ska få upplever och erfara som stämmer överens med er vardag och verklighet. Vad vill ni förmedla om ert företag? Vad vill ni att eleven ska komma ihåg av tiden hos er?

Utse en handledare

För att vi enkelt ska kunna ha kontakt med er samt för att eleven ska ha en naturlig kontakt vill vi att alla elever har en prao-handledare. Det behöver inte vara samma person alla dagar men det bör alltid finnas en person som stöttar eleven. Tänk på att handledaren har tid för uppdraget och eleven

Gör upp en plan

Fundera kring vilket upplägg som passar er bäst. Vill ni göra ett schema för varje dag eller vill ni göra en punktlista ni checkar av. Vilka arbetsuppgifter ska eleven få prova på? Förslagsvis disponeras tiden så att eleven hinner se en bredd av arbetsuppgifter som kan förekomma. Vi förväntar oss inte att eleven enkom ska ha egna arbetsuppgifter, utan en prao är också ett observationstillfälle. Dock vet vi att många uppskattar att få prova och utföra mer praktiska inslag.

Stäm av med eleven

Eleven uppmanas ta kontakt med er inför praostart. Bestäm med eleven tid och plats för första dagen. Berätta om era arbetskläder. Använder ni särskilda plagg eller har man egna kläder? Beskriv gärna i så fall vad för slags kläder. T.ex. svarta byxor och bekväma skor. T-shirt har vi till låns.

Ge gärna exempel på ramschema samt se till att byt kontaktuppgifter med varandra.

Innan eleven kommer

Det kommer vara en del för er att tänka på när väl eleven är på plats. Vissa saker kan vara skönt att ha förberett.

 • Namnskylt- om ni använder det
 • eventuellt ”praoelev”-skylt
 • Eventuella arbetskläder
 • Eventuell rundtur och/eller presentation av företaget
 • Viktig information att ta upp under introduktionssamtal, regler, sekretess med mera.
 • Ramschema
 • Raster
 • Lunch
 • Sjukanmälan
 • Transport till och från praoplatsen- synka ramschemat till detta.
 • Mobilanvändning

Under veckan

Tänk på att detta är för de allra flesta elevens första kontakt med en arbetsplats. Ha en dialog med eleven under veckan för att stämma av funderingar från er båda.

Vi hoppas ni är behjälpliga med att få fram det material som behövs, och att svara på frågor om verksamheten.

Ett eventuellt praouppdrag kan skapas av som en uppgift för eleven att arbeta med under sin prao-vecka. Uppdraget kan vara av skiftande karaktär allt efter arbetsplats. Det ska vara ett eget litet projekt som är något utöver den dagliga verksamheten. Ett enkelt exempel kan vara att göra en speciell blombukett hos ett blomsterföretag eller en speciell ungdomsmeny på en lunchrestaurang.

Detta kan vara ett bra sätt för er att sysselsätta eleven om ni finner att det saknas arbetsuppgifter. Ta gärna upp detta till diskussion med eleven.

Efter veckan

Det är av stor vikt att du som handledare efter prao-veckan fyller i det praktikintyg som skickas ut via praktikplatsen.se.

För eleverna blir detta ett ovärderligt tillskott till deras ännu inte så välfyllda CV. Ni kan vara avgörande för framtida jobbansökningar för eleven.

Vid frågor om prao

Tveka inte att höra av er till oss med era frågor eller funderingar. Vi har gärna en dialog med er före, under och efter elevernas prao. Vårt mål är att samtliga parter ska uppleva prao som ett positivt inslag i tillvaron och vi jobbar långsiktigt för att göra prao till en del av vårt systematiska samarbete mellan skola och arbetsliv.

Johanna Amnerud, studie- och yrkesvägledare Liljestensskolan


E-post: Johanna.amnerud@edu.gotene.se

Telefon: 0511-38 61 73

Ina Lupo, vikarierande studie- och yrkesvägledare Liljestensskolan

Telefon: 0511-38 61 73

E-post:Ina.Lupo@edu.gotene.se


Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!