Lyssna

Yrkeslivsmässa för årskurs 9

Yrkeslivsmässan är en slutredovisning av den prao som niondeklassarna är ute på under höstterminen.

Yrkeslivsmässan

Sedan 2004 har eleverna i åk 9 presenterats sin praoupplevelse genom en yrkeslivsmässa. Mässan är öppen för allmänheten och syftar till att visa upp elevernas arbeten för fler än bara den egna klassen. I år sker mässan 26-27 oktober.

Hur eleverna väljer att använda sin monter är relativt fritt. Eleverna bör reflektera över hur de på bästa sätt kan gestalta sin praoplats på mässan. De kan använda utskrivna texter och bilder likväl som digitala inslag. Vi uppmuntrar också alla att göra sin monter interaktivt. Med det menar vi att vi önskar att mässbesökarna kan få se och pröva på.

Till exempel kanske du har varit i en matvarubutik och kan ha en övning i att lukta på olika kryddor och gissa vilken som är vilken, kanske har du varit på en förskola och kan visa upp någon rolig aktivitet du gjorde tillsammans med barngruppen. Tänk gärna tillsammans med eleven på vilket sätt er arbetsplats kan gestaltas i form av ett praktiskt inslag.

Målet med praon och Yrkeslivsmässan är

  • att varje elev ska få fördjupa sig i en arbetsplats och dess förutsättningar
  • att visa på bredden av yrken och möjligheter inom arbetslivet och närsamhället
  • att varje elev får möjlighet att upptäcka och utveckla olika sidor hos sig själv, sin kreativitet och initiativförmåga
  • att eleverna får möjlighet att presentera sig själva och sitt arbete inför en större publik och öva sina Entreprenöriella förmågor

Som utfall får elever med sig kunskap inför kommande framtidsval kring studier och yrken.

Elevens prao har tre inslag:

  • Eleven praktiserar och deltar i lämpliga arbetsmoment
  • Eleven tar reda på allt de behöver veta, tar bilder mm, för att i en utställningsmonter kunna presentera arbetsplatsen på Yrkeslivsmässan (obligatoriskt)
  • Eleven genomför ett extra uppdrag som är överenskommet med arbetsplatsen (frivilligt)

Montern på mässan ska innehålla en presentation av arbetsplatsen med elevens erfarenheter av och tankar kring praon. Den ska lyfta fram vilka yrken som finns på arbetsplatsen, och vägar till yrkena. Eleverna ska också presentera prao-platsen utifrån temat teknisk utveckling.

De kommer bland annat att titta på för- och nackdelar med den tekniska utvecklingen utifrån olika aspekter till exempel säkerhet, effektivisering, vinstmaximering, ergonomi, kommunikation, miljöpåverkan samt ur olika perspektiv, exempelvis kund, arbetstagare, arbetsgivare och kön.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!