Lyssna

Hembygdföreningar

Hembygdsföreningar har värdefulla samlingar av föremål från äldre tider och besitter ovärderlig kunskap om vårt kulturarv. I Götene finns flera hembygdsföreningar som erbjuder en varierande och spännande verksamhet.

Forshem och Fullösa

Föreningen har ett rikt fotoarkiv och ger ut en skrift vartannat år. Bygdevandringar arrangeras och arbete läggs ner på fotodokumentation samt dokumentation av bygdens historia.

Kontaktperson är
E-post:

Götene

Fornminnes- och Hembygdsföreningen ansvarar för Götene fornpark. Fornparken ligger i anslutning till Västerbybadet. Där finns flera äldre fastigheter som genom föreningens försorg vårdas och förevisas för allmänheten. Götene hembygdsförening ansvarar också för Götene museum som finns inrymt i Centrumhusets bottenvåning.

Hangelösa

Hangelösa hembygdsförening äger ett gammalt torpställe, som kallas Fornstugan. Kontakta hembygdsföreningen för visning.

Kontaktperson är Barbara Nilsson
E-post: barbara.nilsson@hotmail.com

Holmestad

Holmestads hembygdsförening har övertagit den gamla småskolan i Holmestad och gjort om den till Sockenstuga. Föreningen förvaltar också Raggagårdens mejeri. Ett av Sveriges bäst bevarade gårdmejerier. Besök och visning kan ordnas efter överenskommelse
Föreningen anordnar en Sockendag, första söndagen i oktober varje år.

Kontaktperson är Inger Liderud
E-post: inger.liderud@hotmail.com

Husabyorten

Husabyortens hembygdsförening bildades 1977. Föreningens syfte är att slå vakt om Husaby- och Källbytraktens många kulturminnen, befrämja samhörighetskänslan mellan nuvarande och förutvarande ortsbor, och att ge tillfälle till berikande samvaro kring gemensamma intressen.

Sommartid har föreningen kaffeservering i hembygdsgården. Här ordnas också berättarkvällar och bygdevandringar.

Kontaktperson: Kjell Gustafsson
Telefon: 070-624 00 36
E-post: husabyhembygd@gmail.com
Hemsida: www.husabyhembygd.se

Kinnekulle

Kinnekulle hembygdsförening har ett flertal olika fastigheter under sitt beskydd. Föreningen ansvarar också för ett stenmuseum vid Medelplana bygdegård. Museet hålls öppet sommartid.

Kontaktperson är Björn Sjöstedt
Telefon: 070-409 78 01
E-post: voxangelica@hotmail.com

Skeby

Skeby sockengille ansvarar för ett hembygdsmuseum i Skeby. Föreningen vårdar kolerakyrkogården och flera domarringar. Föreningen ger fortlöpande ut publikationer av olika slag. Varje år ordnas midsommarfirande och knutsdans för alla åldrar.

Kontaktperson: Gunnar Karvik
Telefon: 073-803 75 09
E-post: gunnar.karvik@hotmail.se 

Vättlösa

Vättlösa hembygdsförening driver ett museum i anslutning till Vättlösa kyrka.

Kontaktperson: Suzanne Frik Larsson,
E-post: suzanne.fricklarsson@telia.com  

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!