Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Avgifter inom äldreomsorgen och funktionshinder 2023

Från och med 1 februari 2023 gäller nya avgifter inom äldreomsorgen och funktionshinder. Under februari kommer omsorgstagarna inom äldreomsorgen att få hem ett nytt avgiftsbeslut tillsammans med blanketten Inkomstförfrågan. Blanketten ska fyllas i och skickas tillbaka i bifogat kuvert. Det är viktigt att inkomstförfrågan skickas in för att avgifterna ska kunna beräknas rätt. Om blanketten inte skickas in kommer avgiftsutrymmet beräknas utifrån att betalningsförmåga finns.

Närbild på blombukett. I bakgrunden skymtar en person i rullstol.Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden.

Varje år räknas avgifterna inom äldreomsorg och funktionshinder om med anledning av ändrade prisbasbelopp, inkomstuppgifter samt skattebestämmelser. Höjningen av avgifterna styrs av prisbasbeloppet som regeringen fastställer. För år 2023 är beloppet 52 500 kronor.

Inkomstförfrågan skickas till omsorgstagare inom äldreomsorgen

Det nya avgiftsbeslutet för äldreomsorgen 2023 kommer tillsammans med blanketten inkomstförfrågan skickas till berörda omsorgstagare via post eller ombud. Blanketten ska sedan skickas tillbaka till kommunen i bifogat kuvert via post eller ombud.

Blanketten Inkomstförfrågan gäller endast för omsorgstagare inom äldreomsorgen. Det nya avgiftsbeslutet för äldreomsorg och funktionshinder finns att ta del av på Götene kommuns hemsida.

Gå till avgifter inom äldreomsorgen

Gå till avgifter inom funktionshinder

Vad är en inkomstförfrågan?

Inkomstförfrågan innehåller frågor kring den berördas antagna inkomst under de närmsta tolv månaderna. I blanketter lämnar du information om dina inkomster, privata pensioner, bostadskostnader med mera. Du fyller även i om du ger oss samtycke att hämta uppgifter om dig från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Utifrån avgiftsunderlaget tas ett avgiftsbeslut kring dina avgifter för 2023.

Du har skyldighet att omgående lämna nya uppgifter vid förändringar som påverkar avgiften.

Vad händer om jag inte skickar in inkomstförfrågan eller samtycke?

Om vi inte fått in uppgifter från dig eller samtycke att hämta information från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten kommer avgiftsutrymmet beräknas utifrån att betalningsförmåga finns.

Prislista på vanliga utgifter

Nedan ser du en lista på de vanligaste avgifterna inom äldreomsorgen och funktionshinder. Priserna gäller från och med 1 februari 2023.

Särskilt boende

 • Vårdavgift: 2 359 kronor i månaden.
 • Hyra: varierar mellan 6 880 - 7 467 kronor i månaden.
 • Kost på särskilt boende: 3 911 kronor i månaden.

Ordinärt boende (hemtjänst)

 • Maxtaxa för avgifter 2 359 kronor i månaden.
 • Hemtjänst: Du betalar en timtaxa utifrån antalet beviljade biståndstimmar per kalendermånad. Timtaxan för hemvård: 252 kronor och ingår i maxtaxan.
 • Hemsjukvård: Har du insatser enligt HSL i ditt hem är avgiften: 525 kronor per månad och ingår i maxtaxan.
 • Trygghetslarm (vid enbart larm): 306 kronor i månaden.
 • Kost på korttidsboende: 130 kronor per dygn för maten.
 • Matdistrubition: 74 kronor per portion.
 • Hemtransport av mat om man inte har andra hemtjänstinsatser: 24 kronor per portion.

Funktionshinder

 • Lunch dagligverksamhet: 50 kronor per måltid (inklusive moms).
 • Resor under arbetet: 27 kronor per resa, max avgift 530 kronor.
 • Matabonnemang på LSS-boende: 2 406 kronor per månad.

Kontakt

Avgiftshandläggare
Telefon: 0511-38 68 70
E-post: omsorgsavgifter@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!