Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Korta fakta om integration - vecka 50

Publicerad: klockan

Varje vecka publicerar vi Integrationsrutan i Götene tidning där vi listar korta fakta. Här samlar vi alla punkterna och utvecklar dem lite. Den här veckan handlar det om immigrationens betydelse för Sveriges utveckling.

Visste du att ...?

... enligt historieprofessor Dick Harrison var utbredningen av kristendomen i Norden beroende av invandring. Missionärer från England, Tyskland och Frankrike sökte kontakt med skandinaviska stormän och kungar för att få stöd för sitt arbete.

Det är fel att tro att missionärerna kom ensamma. Vi måste förutsätta att det gick flera medarbetare på varje missionär och att det krävdes omfattande nytillskott för att arbetet skulle fungera. Detta förhållande är särskilt tydligt i de fall då immigrationen resulterade i grundandet av kloster.

... klostrens, katedralernas och sockenkyrkornas betydelse för svensk kultur och svenskt samhälle är omöjlig att överskatta. Vi fick det latinska alfabetet, ett västeuropeiskt skolväsen, skriftlig lagstiftning, ny teknik och grundläggande uppfattningar om etik och moral.

Med anammandet av katolicismen blev Sverige en integrerad del av den västerländska kulturkretsen. Vi fick sjukvård, fattigvård och äldreomsorg i form av hospital, helgeandshus och andra sociala inrättningar, vilka samtliga organiserades inom kyrkans ram. Till och med trädgårdskulturen revolutionerades när klostergårdarna anlades.

... utan immigration från Tyskland, England och Frankrike hade detta varit omöjligt. Nykomlingarna var inte bara högutbildade präster utan även hantverkare med specialistkunskaper vilket tidigare inte efterfrågats i Sverige. För att bygga kyrkor och kloster krävdes teknisk expertis som saknades i Norden.

Olyckligtvis är det omöjligt att kvantifiera, eftersom all form av skriftlig statistik saknas för äldre medeltid. Ett praktexempel på en invandrarstad i äldre medeltid är Lund. Ärkebiskopen i Lund var till en början ärkebiskop över hela Norden. Staden Lund var också en av den danska monarkins starkaste maktbaser, en vallomgärdad metropol med kungsgård. Av detta följer att orten på 1100 talet också var Nordens största arbetsplats. Domkyrkan var sin tids mest imponerande byggnad. sammantaget fanns det i medeltidens Lund en domkyrka, nitton sockenkyrkor, sex kloster och två kyrkliga sjukvårdsinrättningar. Detta krävde en omfattande immigration av präster och andra lärda, men också kunnig byggnadskraft.

Kontakt

Ulla Knutsson, integrationsstrateg
Telefon: 0511-38 60 22
E-post: ulla.knutsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!