Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Läkare Utan Gränser startar flyktingprojekt i Götene kommun

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.

Jenny Gustafsson, projektkoordinator för Läkare utan gränsers projekt i Götene kommun. Klicka på bilden för att förstora.

Den medicinska humanitära organisationen Läkare utan gränser drar igång ett projekt kring psykisk hälsa i Götene kommun. Organisationen ska ge psykosocialt stöd till asylsökande i kommunen. Syftet är att förbättra deras psykiska hälsa och visa att ett tidigt ingripande kan avlasta sjukvården i Sverige.

Läkare utan gränser har i sitt humanitära arbete sett stora vårdbehov bland flyktingar i flera EU-länder och utvidgar nu sin medicinska verksamhet även till Sverige. I början av hösten startar organisationen ett projekt i Götene kommun där asylsökande och nyanlända ska erbjudas psykosocialt stöd, både enskilt och i grupp. Projektet pågår åtminstone till april 2017.

– Läkare utan gränser är mest kända för att arbeta i krisområden och låginkomstländer, men i samband med flyktingkrisen har vi varit tvungna att utöka våra insatser i Europa. Människor som flytt undan krig och fattigdom får inte den sjukvård de så desperat behöver. Så är det tyvärr också i Sverige. Därför vill vi nu bidra med vår erfarenhet och våra resurser, säger Jenny Gustafsson, projektkoordinator för Läkare utan gränsers projekt i Götene.

Stort behov av psykologiskt stöd

Beslutet att starta ett projekt i Sverige baserar sig på Läkare utan gränsers omfattande kartläggning av flyktingars situation i Sverige och flera andra europeiska länder. I fjol sökte över 160 000 människor asyl i Sverige som var ett av de främsta mottagarländerna. Det svenska sjukvårdssystemet har därför svårt att tillgodose de nyanländas medicinska behov och bristerna är speciellt stora vad gäller psykologisk hjälp, visar kartläggningen. Utmaningarna handlar bland annat om att hitta vårdinstanser att remittera till, långa köer och personalbrist. Eftersom Socialstyrelsen uppskattar att 20­–30 procent av alla asylsökande i Sverige lider av psykiska problem är detta oroväckande.

Även om många lokala initiativ och organisationer arbetar med flyktingar i Sverige är det få som fokuserar på psykisk hälsa. Läkare utan gränser vill därför bidra med sina praktiska erfarenheter av psykosocialt stöd som är en grundläggande del av organisationens humanitära arbete i världen. Kartläggningen identifierade Götene kommun, som inhyst omkring 1 200 människor på flykt, som en lämplig plats för projektet. Läkare utan gränser finansierar själva projektet men samarbetar tätt med kommunen, sjukvården och Migrationsverket.

Vårdmodell med goda resultat

Läkare utan gränsers team kommer att bestå av omkring tio personer som på heltid arbetar på asylboenden i Götene kommun. Rådgivare kommer att genomföra stödsamtal med hjälp av kulturtolkar som talar flyktingarnas modersmål. I teamet ingår en utbildad psykolog som bedömer personer som kan behöva specialiserad psykiatrisk vård, något som Läkare utan gränser inte kan erbjuda i projektet. I dessa fall remitteras personen till det ordinarie sjukvårdssystemet.

Syftet med projektet är att minska frekvensen av psykiska sjukdomar och främja psykisk hälsa bland asylsökande. Läkare utan gränsers psykosociala vårdmodell med regelbundna stödsamtal och tidiga insatser har varit framgångsrik i andra länder.

– Många människor som jag mött i våra flyktingprojekt i Serbien är djupt traumatiserade. De har sett sina familjemedlemmar drunkna, utsatts för våld och levt i ständig skräck för att själva inte överleva. Snabbt insatta stödsamtal och psykologisk första hjälp har gett dem verktyg att hantera sitt trauma så att de inte ska börja må ännu sämre, säger Jenny Gustafsson.

Oberoende humanitär hjälp

Läkare utan gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där behoven är som störst. Organisationen bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Projekten finns i nästan 70 länder och har över 30 000 anställda, vilket gör Läkare utan gränser till en av de största hjälporganisationerna i världen. Verksamheten finansieras till 92 procent av privata givare.

År 1993 grundades Läkare utan gränsers svenska sektion som arbetar med insamling, kommunikation och rekrytering av fältpersonal. Med projektet i Götene kommun är det första gången på flera år som organisationen har medicinsk verksamhet i Sverige.

Läs mer om Läkare utan gränsers humanitära arbete på deras hemsida www.lakareutangranser.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!