Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Integration i vardagen: Nästa steg är taget för aktiva asylsökande

Publicerad: klockan

Här diskuteras vilka personer som ska ingå i den strategiska gruppen. Gruppens främsta uppgift blir att stötta och hitta lösningar på de önskemål som uppstår. Klicka på bilden för att förstora.

Här diskuteras vilka personer som ska ingå i den strategiska gruppen. Gruppens främsta uppgift blir att stötta och hitta lösningar på de önskemål som uppstår. Klicka på bilden för att förstora.

Som integrationsstrateg får jag vara med om många spännande möten och de flesta sker i vardagen i mitt jobb. Nu har vi tagit ytterligare ett steg för att asylsökande ska kunna aktivera sig själva. På ett stormöte den 12 april där representanter från asylboendena i Lundsbrunn och Brännebrona mötte frivilligorganisationerna i Götene beslutades om hur vi ska fortsätta arbetet med support group.

Asylboendena i Götene kommun satsar nu tillsammans på att de asylsökande som finns på boendena ska kunna aktivera sig själva genom ett koncept som kallas support group. Syftet är att de asylsökande ska uppehålla sin kompetens och sin framtidstro och på så vis lättare komma ut i studier, praktik och arbete. På ett stormöte med representanter från asylboendena och föreningar och frivilliga den 12 april togs nästa steg i arbetet med support groupmodellen.

Kort presentation av support groupmodellen

Kvällen började med en kort presentation om hur support group startades upp av Adnan som själv kom som flykting och snabbt insåg att all kompetens och energi skulle försvinna om han inte tog tag i sin egen situation. Asylsökandena organiserade sig och genomförde en kompetenskartläggning och skapade därefter en massa aktiviteter som de fick hjälp av civilsamhället att genomföra.

Flera aktivitetsgrupper igång

Det finns två grupper (support groups) av asylsökande som är ansvariga för att informera och vara ansvariga för olika saker som de asylsökande själva vill genomföra på respektive asylboende i Brännebrona och Lundsbrunn. Engelsktalande personer från olika språkgrupper och med olika kompetenser leder nu de grupper som ska ta ansvar för olika aktiviteter som ska genomföras.

De två supportgruppernas första uppdrag var att genomföra en kompetenskartläggning av de vuxna på boendet. På Lundsbrunns asylboende har en städgrupp som städar i området kommit igång. Vidare ska olika sportgrupper och en hälsogrupp startas upp. Brännebronas asylboende har startat en barngrupp och färdigställer nu ett rum i källaren för detta ändamål. Brännebronas asylboende kommer också att bjuda in till språkcafé varannan söndag. Det finns också ett stort önskemål om att få fler undervisningstimmar i svenska.

En strategisk grupp stöttar aktiviteterna

De flesta aktiviteter som de asylsökande vill genomföra kommer att behöva stöttning från civilsamhället för att kunna genomföras. Därför har nu en strategisk grupp bildats som ska ha som främsta uppgift att stötta och hjälpa till att förverkliga de idéer som föreslås.

Den strategiska gruppen som består av både asylsökande och representanter från civilsamhället kommer i första skedet enbart inrikta sig på att hitta lösningar och skaffa material för de behov som uppstår från aktivitetsgrupperna. Även om asylsökande är välutbildade vet de inte hur vårt samhälle fungerar och de har heller inga egna resurser eller kontakter. Vi som finns som stöd för de asylsökande får vägleda och utbilda i hur det svenska samhället fungerar. På så vis kan dessa kunskaper föras vidare till övriga asylsökande.

Carmen 6 år bjöd på skönsång under fikapausen. Klicka på bilden för att förstora.

Carmen 6 år bjöd på skönsång under fikapausen. Klicka på bilden för att förstora.

Ulla Knutsson är integrationsstrateg på Götene kommun. I serien "Integration i vardagen" berättar hon om sina besök på asylboendena i kommunen, vad som sker i kommunens olika verksamheter, vardagsberättelser och annat som berör integrationen i Götene kommun.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!