Lyssna

Begravningsombud

På förslag av Götene kommun har Länsstyrelsen förordnat mig som ombud enligt begravningslagen. Som ombud skall jag företräda de personer som inte tillhör Svenska kyrkan och som har särskilt intresse i begravningsfrågor. Verksamhetsområdet omfattar samtliga församlingar inom Götene Kommun.

Information om förordnande av ombud enligt begravningslagen.

I uppdraget ingår bland annat att informera dem som inte tillhör Svenska Kyrkan om begravningsombudets uppgift, samt hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska Kyrkan och andra berörda parter.

I uppdraget ingår även att informera mig om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten. Ytterligare tillkommer att tillstyrka eller avstyrka huvudmannens förslag till begravningsavgift, samt föreslå de eventuella åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till min kännedom.

Du som vill veta mera för egen del, eller är företrädare för ett trossamfund, är välkommen att kontakta mig med brev eller telefon.

Kontakt

Margareta Palmqvist
Flädervägen 12
533 72 Lundsbrunn
Telefon: 0511-592 60, 073-058 51 22
E-post: margpa@gmail.com

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!