Samarbete mellan skola och arbetsliv (SSA)

För eleverna är kontakten med näringslivet ovärderlig för förståelse för arbetslivet. De får insikter om vilka förväntningar som kommer att ställas på dem när de gått ut skolan. Kontakterna med arbetslivet är en värdefull del i elevernas yrkesvägledning. De får kunskap om lokala företag, vilka yrkesroller som finns och kan se kopplingen mellan det de läser i skolan och olika yrken.

Bild på SSA-rådet i Götene.

SSA-rådet i Götene. Klicka på bilden för att förstora.

Samverkan med näringslivet stärker elevernas lust och motivation. Eleverna får ökad förståelse för hur de kan få användning för det de lär sig i skolan och vilka andra förmågor än ämneskunskaper som är viktiga i arbetslivet.

Näringslivets engagemang ger också viktiga signaler om utbildningens betydelse. När skolan samverkar med näringslivet börjar eleverna tänka mer på sin framtid. I kontakterna med näringslivet får ungdomarna möjlighet att marknadsföra sig själva. Mötet med företagare kan också stimulera till eget företagande.

För företagen är det viktigt för den framtida kompetensförsörjningen att visa på möjligheter inom den egna branschen och väcka intresse för det egna företaget. Genom samverkan med skolan får företagen också möjlighet att bidra till utbildningen så att eleverna får den kompetens som näringslivet efterfrågar.

Samarbetet i Götene kommun

I Götene kommun finns ett väl etablerat samarbete mellan skola och arbetsliv. Det finns ett SSA-råd med representanter från kommun, skola och näringsliv som träffas regelbundet för att driva och utveckla aktiviteter som bidrar till ett ännu starkare samarbete.

Kontakt

Vill du veta mer om Götene kommuns SSA-arbete, kontakta näringslivsstrateg Emelie Thim.
E-post: emelie.thim@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 09

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!