Lyssna

Ansökan om landsbygdspeng

Här kan du ansöka om landsbygdspeng. Fyll i formuläret nedan.

Landsbygdspengen riktar sig till byar och mindre tätorter för att stimulera lokal utveckling.

Bidraget kan sökas av samhällsföreningar, bygdegårdsföreningar, byalag, lokala utvecklingsgrupper, hembygdsföreningar för att ta vara på idéer på hur man vill utveckla sin ort.

Till exempel förslag om förbättring som gör samhället mer attraktivt, tryggare eller helt enkelt en bättre plats att bo på. Förslagen ska vara en fysisk investering, något som syns.

Landsbygdpengen innefattar inte kommunens tätorter Götene, Lundsbrunn, Hällekis och Källby.

Vad kan man söka för?

  • Fysiska investeringar
  • Inköp av inventarier, utrustning.
  • Insatser som bidrar till ökad attraktivitet, trygghet och hållbar utveckling
  • Medfinansiering till andra projekt med likande syfte och mål till exempel Leader, Sparbankstiftelsen Skaraborg
  • För inventarier/utrustning och/eller investeringar ska det anges vem som ansvarar för framtida drift och underhåll samt säkerhetsaspekter.

Maxbelopp

Maxbeloppet är 100 000 kr.

Götene kommun finansierar 100 % av insatsens/åtgärdens budget. Stöd ges inte till:

  • Lön för egen insats.
  • Etablerad förenings- eller kulturverksamhet
  • Evenemang

Sista ansökningsdag för andra ansökningsomgång är 30 september 2023.

Det finns medel kvar i Landsbygdspengen efter första beslutsomgång så kommer det finnas an andra ansökningsomgång för Landsbygdspeng 2023 med sista ansökningsdatum 30 september 2023.

Möjlighet att ansöka om landsbygdspengen kommer även finnas 2024.

Kontakt

Juliane Thorin, kommunutvecklare
Telefon: 0511-38 63 94
E-post: juliane.thorin@gotene.se 

Sökande
SökandeBeskriv kortfattat bakgrund, behov och efterfrågan kopplat till varför ni vill genomföra eran insats/projektidé

Beskriv på vilket sätt er insats/projekt bidrar till lokal utveckling i eran by/ mindre tätort och vad det förväntas leda till

Beskriv hur idén är förankrad hos de som berörs och förväntas delta i projektet


Behandling av personuppgifter

I ansökan om landsbygdspeng behandlar Götene kommun dina personuppgifter; så som namn, adress, postnummer, ort, telefonnummer och e-post. Vi måste enligt gällande lagstiftning göra det inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (till exempel när du skickar in en ansökan eller gör en anmälan). Dina personuppgifter kommer användas i syftet:

  • Som kontaktuppgift vid eventuella frågor och funderingar gällande din ansökan.
  • Som kontaktuppgift vid beslut av ansökan.

Götene kommun kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Ta tillbaka ditt samtycke

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke så har du när som helst rätt att ta tillbaka (återkalla) ditt samtycke som du har lämnat till Götene kommun. För att ta tillbaka (återkalla) ett samtycke, ta kontakt med Götene kommun.

E-post: gotene.kommun@gotene.se

Läs mer om hur vi arbetar med dina personuppgifter?

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!