Lyssna

Bolagsordning för Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB

  • Styrelsens skall ha sitt säte i Lidköping, Västra Götalands län.
  • Bolagets verksamhet är att stödja affärs- och kompetensutveckling för befintliga och nya aktörer inom besöksnäringen, stödja och medverka i utveckling av nya och befintliga besöksmål, destinationsmarknadsföring och mottagningsservice.
  • Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare under förutsättning att det inte strider mot aktiebolagslagen. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe.

Antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun 2014-02-24 KF § 11 och fastställdav årsstämman 2014-04-08.

Bolagsordningen

Bolagsordning finns att ladda ned här:

Bolagsordning för Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB som pdf Pdf, 31.3 kB.

Övriga styrdokument

 Via länkarna nedan kommer du till övriga styrdokument:

Ägardirektiv för Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB

Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag

Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med iakttagande av kommunala likställighets- och självkostnadsprinciper främja utvecklingen av besöksnäringen inom Götene och Lidköpings kommuner.

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!