Lyssna

Ägardirektiv för Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB

Turism och besöksnäringen omfattar definitionsmässigt människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.

Ägardirektiv

Bolaget ska vara den ledande och drivande parten i utvecklingen av besöksnäringen i Läckö-Kinnekullebygden, varvid särskilt ska beaktas att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet, biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, Skaraborgs kommunalförbund Västsvenska Turistrådet och andra turistorganisationer.

Bolaget fullgör också en viktig funktion i kommunernas totala utveckling och ska medverka kring marknadsföringen av platsvarumärken för Götene och Lidköping. I de fall marknadsföringen vänder sig till turister och besöksnäring har destinationsbolaget dessutom samordningsansvaret.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet utifrån de förutsättningar som ges genom uppdragsersättningar från kommunerna och övriga intäkter. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet efter långsiktiga och affärsmässiga principer.

Bolaget ska aktivt arbeta för att öka antalet privata aktieägare.

Destination Läckö-Kinnekulle AB ansvarsområden är

  • Stöd i affärs- och kompetensutveckling för befintliga och nya aktörer.
  • Stöd för utveckling av nya och befintliga besöksmål.
  • Aktivt medverka i utveckling och stödja skapandet av nya evenemang
  • Destinationsmarknadsföring
  • Mottagningsservice
  • Stöd i utveckling av affärsrelaterad besöksnäring, som konferenser möten o dyl.

Ägardirektiv

Ägardirektiv för Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle Pdf, 24.8 kB.

Övriga styrdokument

Bolagsordning för Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle AB

Grunder och principer för styrning av Götene kommuns bolag

Antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun 2014-02-24 KF § 11 och fastställdav årsstämman 2014-04-08.

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!